În conformitate cu prevederile art. 25din legea 295/2004 republicată (modificata și completată de Legea 117/2011), permisul de arma are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau de la data ultimei vize.

În acest context, titularii de permis de armă letală (arme de vânătoare) sau arme neletale (arme cu aer comprimat, pistoale cu bilă de cauciuc, pistoale cu muniție iritant lacrimogenă)  au obligația de a verifica data eliberării permisului de armă, data eliberării sau data ultimei vize și în cazul în care a trecut termenul de 5 ani, se vor prezenta la IPJ Suceava, Serviciul arme, explozivi, substanțe periculoase, în vederea prelungirii permisului de armă, având asupra lor următoarele:
-permisul de armă și armele înscrise în acestea;
-actul de identitate în original și în copie;
-permisul de vânătoare și carnetul de membru vânător vizat pe anul 2012 (în cazul persoanelor care dețin arme de vânătoare);
-cererea tip care va fi completată și semnată inclusiv pe verso de către titularul permisului de armă, pentru a confirma că a fost instruit cu privire la unele reguli generale, care trebuie respectate de către posesorul permisului de arme;
-o fotografie color 4×5 cm.;
-atestatul de colecționar, în cazul persoanelor fizice care dețin arme în colecție;
-certificatul medical tip, din care să rezulte că persoana este aptă să dețină și să folosească arme și muniții, eliberat cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii;
-aviz psihologic din care să rezulte că persoana este aptă să dețină și să folosească arme și muniții, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condițiile legii;
-certificat de cazier judiciar;

Precizăm că nerespectarea obligației de a se prezenta la prelungirea permisului de armă și a depune arma (armele) la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform art.140 din legea menționată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.