Joi, 6 noiembrie, la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Suceava, a avut loc întâlnirea între preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, George Băeşu şi persoanele care au depus dosare de despăgubire constituite în temeiul legilor fondului funciar, la această întâlnire participând peste 70 de suceveni.

Astfel s-a discutat despre stadiul soluţionării dosarelor de despăgubire constituite în temeiul legilor fondului funciar şi al Legii nr. 10/2001, despre procesul de inventariere a terenurilor, precum şi despre proiectul de lege privind despăgubirile care se acordă titularilor de dosare constituite în temeiul Legii nr. 9/1998 şi Legii nr. 290/2003, care urmează să intre în vigoare în curând. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, George Băeşu, a stat de vorbă cu toţi cei prezenţi la întâlnire şi le-a cerut să completeze un formular, pentru ca în termen de o săptămână să li se poată formula un răspuns în scris referitor la stadiul dosarelor depuse.

Preşedintele ANRP a făcut referire la proiectul Legii privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 şi al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despăgubiri cetăţenilor români care au abandonat imobile în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Ţinutul Herţa. Potrivit proiectului legislativ, publicat pe site-ul ANRP, plata despăgubirilor stabilite prin acte administrative se va efectua în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranşe anuale egale, eşalonat pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie 2015.

La nivelul judeţului Suceava există înregistrate 2.634 notificări la Legea 10/2010, un număr de 2.046 de dosare având ca obiect cereri formulate în baza prevederilor Legii nr.290/2003 şi 170 de dosare depuse în baza Legii 9/1998.

„Vizita preşedintelui ANRP de ieri de la Suceava s-a înscris într-o acţiune de informare în ţară, acesta oferind lămuriri pentru mai multe cazuri particulare ale celor care au venit la Instituţia Prefectului pentru a solicita răspunsuri. Beneficiarii dosarelor care au lăsat solicitări scrise vor primi un răspuns de la ANRP într-un timp foarte scurt. Rezolvarea problemelor de fond funciar este o prioritate pentru instituţia noastră şi sperăm ca în cel mai scurt timp să fie aprobată legea privind măsurile pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în baza acestor legi”, a precizat Florin Sinescu, prefectul judeţului Suceava.