Programul Prima Casă va continua şi în a doua jumătate a anului 2013, după ce Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ în acest sens. Suma alocată va fi de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL). În plus, normele de aplicare a programului vor fi actualizate, astfel încât beneficiarii să-şi poată schimba locuinţa dacă aceasta este improprie cerinţelor de locuit.

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi nr.2 ale Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă” a fost lansat luni, 29 iulie, în dezbatere publică, de Ministerul Finanţelor Publice.

Conform proiectului de act normativ, se alocă un plafon suplimentar de garanţii de 1 miliard lei, asigurându-se, în acest fel, continuarea programului cel puţin până la finalul anului.

“Pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise de 1 miliard RON, din care 300 milioane RON sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)”, se arată în proiectul Finanţelor.

Documentul stabileşte, totodată, că garanţiile se vor acorda şi se vor plăti numai în moneda naţională.

De asemenea, prin proiectul citat se propune introducerea, la nivelul normelor metodologice, a dispoziţiilor care să permită gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului Prima casă. Mai exact, finanţatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului în condiţiile împărţirii riscurilor şi pierderilor între finanţator şi stat au obligaţia de a consuma plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2013. Diferenţa rămasă neutilizată la data de 31 decembrie 2013 va fi realocată potrivit prevederilor legale.

Proiectul publicat de Finanţe aduce modificări şi în ce priveşte daunele parţiale produse locuinţelor achiziţionate sau construite în cadrul programului.

Mai exact, sunt clarificate unele aspecte în domeniu, în sensul că pentru despăgubirile a căror valoare este de până la 20% din suma asigurată (fără a depăşi echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro), societatea de asigurare va efectua plata direct către proprietarul locuinţei, căruia îi revine obligaţia de a readuce locuinţa în starea existentă la momentul încheierii poliţei de asigurare.

Pentru daunele a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, finanţatorul va emite acordul fie în numele şi contul statului, fie în nume şi în cont propriu şi/sau în numele şi în contul statului pentru efectuarea plăţii despăgubirilor către proprietarul locuinţei, căruia îi revine obligaţia de a readuce locuinţa în starea existentă la momentul încheierii poliţei de asigurare.

La sfârşitul anului 2012, în Monitorul Oficial se publica Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2012, act normativ ce dă beneficiarilor de credit Prima Casă posibilitatea de a-şi schimba locuinţa avariată sau de a-şi achiziţiona alta printr+un nou credit. Locuinţa achiziţionată poate fi schimbată dacă este improprie cerinţelor de locuit şi dacă finanţatorul îşi dă acordul.

Pentru a-şi putea exprima acordul în aceste situaţii, finanţatorul va verifica existenţa documentelor justificative privind viciile ascunse, sau a documentelor din care rezultă că valoarea daunelor constatate şi evaluate este mai mare de 50% din valoarea creditului acordat iniţial, precum şi îndeplinirea condiţiei privind valoarea noii locuinţe aduse în garanţie, care trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.