În contextul generat de pandemia de coronavirus, Consiliul Local Vatra Dornei a aprobat în ședința de joi, 25 iunie, la propunerea primarului Ilie Bonches, acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale.

„Cetățenii municipiului Vatra Dornei vor beneficia de reducerea cu 30% a impozitului anual pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice. Astfel, această facilitate vine în sprijinul acelor persoane fizice sau juridice ce au fost afectate direct de instituirea stării de urgență”, a precizat primarul Ilie Boncheș.

O altă măsură de care vor beneficia dornenii se referă la scutirea de la plata lunară a taxei pe clădiri datorată de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosință ai unei clădiri proprietate publică a statului ori a UAT Vatra Dornei care, potrivit legii, au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică.

„De asemenea, locuitorii din Vatra Dornei vor beneficia și de scutirea de la plata creanțelor accesoriilor. Măsura va contribui la încasarea voluntară a creanțelor bugetare principale restante, cu atât mai mult cu cât în anul 2020 activitatea de executare silită a acestora a fost suspendată pe o perioadă de 3 luni, în continuare fiind dificil de aplicat în contextul general al scăderii economice”, a mai precizat edilul din Vatra Dornei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.