Parlamentarii AUR de Suceava, respectiv senatorul Mircea Dăneasa și deputații Dorel Acatrinei și Florin Pușcașu, și-au prezentat raportul de activitate aferent sesiunii parlamentare septembrie – decembrie 2022. Astfel, împreună sau separat, parlamentarii AUR Suceava au avut iniţiative legislative preluate din audientele cetăţeneşti şi întâlnirile cu cetăţenii de iniţiative, au ținut peste 200 de audiențe pe problemele cetățenești din care o parte au fost preluate în întrebările și interpelările adresate membrilor Guvernului.

Inițiativele legislative ale parlamentarilor AUR Suceava:

1. Lege pentru reintroducerea învăţământului profesional în România(L705/2022), atragerea şi susținerea elevilor pentru formarea inițială prin școala profesională. Această lege ar contribui la diminuarea abandonului școlar care are drept consecință şomajul, sărăcia și excluziunea social. La nivel național dezvoltarea învățământului profesional și tehnic crează o nouă perspectivă de viitor tinerilor și conduce la creșterea nivelului competențelor tehnice la crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții noi. Astfel pe lângă alte propuneri care să stimuleze atragerea de tineri pentru învăţământul tehnic şi profesional se impune acordarea unui sprijin financiar lunar de 250 lei din bugetul Ministerului Educaţiei.

2. Lege pentru înfiinţarea Băncii pentru Dezvoltarea Agriculturii din România(L856/2022) ca instituție de credit, persoană juridică de drept privat, deținută pe toată perioada de funcționare de statul roman care să aibă ca obiective facilitarea accesului la finanțare pentru persoane fizice şi IMM-uri care își desfășoară activitatea în domeniul agricol precum și asigurarea la proiecte de finanțare pentru proiecte de dezvoltare, modernizare sau adaptare a infrastructurii agricole precum şi atragerea capitalului privat de investiții în domeniul agricol.

3. Lege pentru completarea legii privind sistemul unitar de pensii publice privind asimilarea stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă pentru personalul serviciilor de urgență voluntare care a desfășurat activitatea de intervenţie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor sau în alte situații de urgență.

4. Lege pentru modificarea legii adopţiei pentru cetățenii români care vor să adopte un copil în sensul că la stabilirea continuității nu sunt considerate întreruperi absențele temporare din țară care nu depășesc 3 luni, absențele determinate de desfășurarea activităților specific în sectorul maritim și nici cele determinate de șederea pe teritoriul altui stat ca urmare a existenței unor contracte de muncă impuse de derularea unor activități desfășurate în interesul statului român.

5. Lege pentru modificarea legii alegerii autorităţii administraţiei locale prin introducerea unui text prin care au dreptul de a alege cetățenii români care au împlinit vârsta de 16 ani inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor. Se vor propune spre modificare şi legislaţia privind alegerea Preşedintelui României şi a Parlamentului.

6. Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal în sensul introducerii unui text prin care nu se poate renunța la aplicarea pedepsei pentru infracțiunile contra libertății și integrității sexuale(art.219-223 Cod Penal) când victima infracțiunii este minor.

7. Lege pentru introducerea pensiei minime în acord cu coşul minim de consum care reprezintă pragul sărăciei în România şi este un concept european adoptat la data de 14.09.2022 de Parlamentul European care trebuie aplicat fiecărui roman pentru a nu fi menținut sub pragul sărăciei.

„Astfel, se elimină decizia arbitrară a tuturor guvernelor după decembrie 89 de a majoră pensiile sub formă de pomeni electorale acordate după ce îmbuibații zilei și-au luat pensiile speciale şi indemnizaţiile din consiliile de administraţie şi salariile peste salariul Preşedintelui României.
Ridicarea nivelului de trai al românilor, în lupta cu scumpirile fără de sfârșit reprezintă STAREA DE URGENŢĂ a zilelor noastre. În România, orice tip de politică, fie că este de stânga sau de dreapta trebuie să înceapă după ce ne asigurăm că nu avem români sub pragul de sărăcie ca nivel minim de subzistență într-o Românie membră a Uniunii Europene. Avocatul Poporului precizează că trebuie să existe o corelație în legătură cu pragul de sărăcie în România în sensul că statul are obligația să ia măsuri ca nici un român, fie că este salariat fie că este pensionar să nu trăiască sub pragul de sărăcie care este coșul minim de consum pentru un trai decent. Principiul al 15-lea al Pilonului european al drepturilor sociale, document al Comisiei Europene din data de 16 noiembrie 2017 afirmă că: «Pensionarii au dreptul la o pensie proporțională cu cotizațiile plătite și care să le asigure un venit adecvat. (…)Orice persoană în vârstă are dreptul la resurse care să îi asigure o viață demnă». Aceste principii trebuie puse în practică şi de România.Sursa de finanțare este impozitarea drastică a pensiilor speciale şi eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor parlamentare”, au sbliniat parlamentarii suceveni.

8. Lege privind modificarea legii privind guvernanța corporatistă prin eliminarea sinecurilor acordate de partide și limitarea indemnizației la 25% din salariul mediu brut și componența tuturor consiliilor de administrație la 3 persoane dintre care un reprezentant al Ministerului de Finanţe, un reprezentant al autorității publice și un specialist în management.

9. Lege pentru modificarea alegerii Senatului şi Camerei Deputaţilor prin reducerea numărului senatorilor la 100 şi a deputaţilor la 200.

10. Lege pentru introducerea unui moratoriu de 10 ani la exploatarea pădurilor României doar pentru necesitățile interne stabilite expres de lege dar și pentru reorganizarea Sistemului Silvic Național spre o direcție în care suprafața împădurită anual în România să depășească suprafața exploatată anual în condițiile legii.

11. Lege privind înființarea Muzeului „Memorialul Golgota Bucovinei”, aflat în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale și coordonarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

„Muzeul are ca obiectiv prezentarea istoriei acestei părți a României, în perspectiva aniversării Centenarului Patriarhiei Române și a 250 de ani de la ocupația austriacă a Bucovinei și ruperea ei de Moldova, în colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, ca inițiator al proiectului. Scopul este colectarea, studierea, colecționarea, conservarea, etalarea și punerea în valoare a pieselor ce alcătuiesc patrimoniul Muzeului, precum și organizarea unor activități specifice, care să ilustreze și disemineze istoria celor 250 de ani de ocupație (de la cea austriacă, la cea sovietică), precum și rezistență românească în Bucovina.
Muzeul va realiza, în condițiile legii, un Monument-memorial în memoria victimelor rezistenței anticomuniste din Bucovina, spații expoziționale tematice,expoziții permanente și temporare, bibliotecă, Paraclis și celulă în circuit de vizitare la fosta închisoare Suceava, punct de informare al muzeului, platforme de educație online, va organiza conferințe, va publica volume, broșuri, pliante și articole de promovare pe site-ul propriu și al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va întreprinde schimburi culturale și științifice cu alte unități de profil, precum și acțiuni cu caracter educațional”, au punctat parlamentarii AUR Suceava.

12. Legea a primit avizul Consiliului Legislativ precum şi al Consiliului Economic şi Social secţiunea organizaţiilor patronale precum şi cea a organizaţiilor sindicale. Propunerea se afla în lucru la comisiile Senatului.

„De asemenea, vom depune de câte ori este necesar Iniţiativa legislativă pentru eliminarea sursei de finanțare de la bugetul de stat pentru partidelor politice prin abrogarea art.3 al.1 lit.d din Legea 334/2006 privind finanţarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale care a fost respinsă nejustificat la data de 23.03.2022. Suntem în situaţia în care românii sărăcesc în fiecare zi iar partidele politice primesc milioane de euro în fiecare lună doar pentru că există.Partidul AUR nu a cheltuit nici un leu din aceşti bani şi va depune o nouă propunere legislativă pentru eliminarea finanţării de la bugetul de stat a partidelor politice”, au conchis parlamentarii suceveni.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.