Legea nr. 182/2020 pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans în produsele alimentare destinate consumului uman intră în vigoare de la 1 aprilie 2021.

Prezenta lege reglementează conținutul de acizi grași trans în produsele alimentare, destinate consumului uman, pentru a asigura un înalt nivel de protecție alimentară a consumatorilor.

Astfel, producătorii vor fi obligați să limiteze acizii trans din alimente. Este vorba de  maximum două grame la 100 de grame de grăsime din conținut.

Potrivit legii, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentrun Siguranța Alimentelor, Autoritatea Națională pentru ProtecțiaConsumatorilor și Ministerul Sănătății efectuează periodic controale oficiale pentru produsele reglementate din prezenta lege în toate etapele lanțului alimentar.

Nerespectarea prevederilor legii de către producători se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei. Iar produsele alimentare vor fi retrase de pe piaţă.

Legea intră în vigoare la 1 aprilie 2021

În înțelesul prezentei legi, prin acizi grași trans se înțelege acizii grași cu cel puțin o legătură dublă neconjugată carbon-carbon, în configurație trans, astfel cum sunt definiți în anexa I punctul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare AGT.

 

 

Sursa: Legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.