În perioada 1 aprilie – 30 aprilie, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2013”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 455 controale, din care 336 în domeniul relaţiilor de muncă şi 119 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 303 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 426.100 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA APRILIE

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 336 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 128 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 352.600 lei.

Sancţiunile contravenţionale au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor:

– H.G. 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 108/1999 – republicată;
– Legea 53/2003 –  republicată – Codul Muncii.

Muncă nedeclarată:

– 17 angajatori care au primit la muncă persoane fără forme legale de angajare;
– 22 persoane care îşi desfăşurau activitatea fără forme legale de angajare;
– amenzi aplicate în valoare de 220.000 lei.

Deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* primirea la muncă a unui număr de 22 persoane fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă:

* Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 119 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 175 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 73.500 lei.

* În luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 12 evenimente, din care 3 soldate cu decesul victimelor.

Deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* instruirea insuficientă a lucrătorilor;

* lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere a securităţii muncii;

*  nu s-au evaluat riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

* deficienţe privind organizarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor(neîntocmirea fişelor de identificare a factorilor de risc profesional).

În cursul lunii aprilie 2013 la Inspectoratul Teritorial de Muncă s-au înregistrat un număr de:

– 274 petiţii primite;

– 313 petiţii soluţionate;

– 35 persoane care au fost primite în audienţă;

– 21 contracte colective de muncă şi acte adiţionale;

– 63 consultanţe legate de contractele colective de muncă.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că la data de 1 mai figurează ca fiind înregistrate un număr de 107.562 contracte individuale de muncă active, din care:

–  99.059  pe durată nedeterminată;
–  8.503 pe durată determinată.

Vă comunicăm totodată că în evidenţele Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava în luna aprilie 2013, au lucrat ca şi zilieri 472 persoane.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.