Mai mulți parlamentari de la Uniunea Salvați România au inițiat un proiect de lege care plafonează cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice, în situația în care valoarea pensiei depășește cu mai mult de 50% dublul nivelului câștigului salarial mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ținând cont de cazurile revoltătoare semnalate recent în mass-media, referitoare la pensionările anticipate ale unor persoane tinere (45-55 ani), care au fost reangajate ulterior în administrația publică și care beneficiază astfel de venituri nete cumulate care depășesc uneori valoarea de 20.000 lei pe lună, apreciem că este nevoie de o intervenție legislativă care să limiteze din nou posibilitatea cumulării pensiilor din sistemul public cu salariile de stat”, argumenteză inițiatorii în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Persoanele care se vor încadra în această situație vor avea posibilitatea de a-și exprima în scris opțiunea între suspendarea plății pensiei pe durata exercitării activității cu contract de muncă, sau încetarea raporturilor de muncă.

 

Art. I

(1) Beneficiarii dreptului la pensie de serviciu aparținând sistemului public de pensii, care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, realizate în exercitarea unei activități pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza unui act de numire, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat, ori de la o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depășește mai mult de 50% nivelul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar nivelul venitului net rezultat în urma cumulului nu depășește dublul nivelului câștigului slarial mediu brut aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:

  • a) la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt pensionari cumularzi
  • b) după data intrării în vigoare a prezentei legi devin pensionari cumularzi.

Actul normativ prevede și sancțiuni pentru cei care nu anunță casele teritoriale de pensii privind suspendarea pensiei.

Art. 8

(1) Neîndeplinirea obligației prevăzute de art. 4 de către pensionarul căruia îi este interzis cumulul pensiei cu salariul potrivit prezentei legi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.

(2) Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 5 de către angajator constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 la 5.000 lei.

Proiectul legislativ va fi dezbătut mai întâi la Senat, apoi la Camera Deputaților, care este forul decizonal.

 

 

Sursa: www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.