Un proiect de lege, prin care se reincrimineză reținerea și neplata contribuțiilor sociale, a fost scos în dezbatere de Ministerul de Finanţe.

Astfel cei care se fac vinovații urmează să facă închisoare de la 1 an la 5 ani sau să primească amendă.

„Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor”, se arată în document.

Potrivit proiectului, necesitatea unei astfel de propuneri legislative se canalizează pe aspectul reincriminării faptei constând în reţinerea şi neplata şi incriminarea faptelor de încasare şi neplată ori, după caz, nereţinerea sau neîncasarea impozitelor şi/sau a contribuţiilor cu reţinere la sursă, cu consecinţa unei mai bune colectări a acestor sume la bugetul de stat, în condiţiile în care astfel de pedepse descurajează săvârşirea de noi infracţiuni.

În cazul în care o persoană acoperă integral plata şi prejudiciul este sub 100.000 de euro, se aplică pedeapsa cu amenda. 

Care sunt impozitele şi contribuţiile vizate

 • Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
 • Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
 • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 • Impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor
 • Impozitul pe veniturile din arendă
 • Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
 • Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
 • Impozit pe veniturile sub forma de dividende
 • Impozitul pe veniturile din pensii
 • Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc
 • Impozitul pe veniturile din alte surse
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare
 • Contribuția de asigurări sociale
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătatempozitul cu reținere la sursă pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
 • Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
 • Contribuția la Fondul pentru mediu, relatează observatornews.ro.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.