După primele două promoții de absolvenți, GEOGRAFIA MEDIULUI – program de studiu de licență la învățământ cu frecvență, a primit în luna mai 2013, acreditarea ARACIS, bucurându-se de aprecierea unanimă a tuturor membrilor comisiei de evaluatori, condusă de prof. univ. dr. Ioan IANOŞ.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 493 din 17 iulie 2013, publicată în „Monitorul Oficial”, partea I, nr. 447 / 22.07.2013, Geografia mediului a fost acreditată, împreună cu programul de studiu de licență Drept.

Printr-un comunicat de presă, Facultatea de Geografie informează că programul Geografia mediului conferă viitorilor specialişti o temeinică pregătire geografică şi în probleme ale mediului pe care alte programe de mediu nu reuşesc să o acopere.

Totodată, colectivul de cadre didactice angrenat în actul de predare-cercetare din cadrul acestui program numără circa 20 de specialişti (profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi şi doctoranzi).

Pe lângă pregătirea teoretică de la orele de cursuri, laboratoare şi seminarii, studenţii participă la interesante aplicaţii practice pe teren, în zone în care apar probleme ale mediului (poluare, recrudescenţa unor hazarde naturale etc.) sau în cadrul diverselor instituţii (A.P.M. Suceava, S.G.A. Suceava) a căror obiect de activitate este monitorizarea componentelor mediului, respectiv în cadrul unor agenţi economici, care prin specificul activităţii lor influențează factorii de mediu din aria de competenţă (S.C. Mondeco, Egger etc.).

Peste 50 de studenți sunt angrenați în activitatea de cercetare a mediului care se desfășoară în cadrul Cercului Științific “Mediul și Societatea”, care activează de doi ani în cadrul Departamentului de Geografie.

„E de aşteptat ca, în viitorul imediat, studenţilor geografi specializaţi în probleme de mediu (care pot să practice meserii precum: meteorolog, hidrolog, pedolog, consilier ecolog, cercetător în protecţia mediului, specialist în arii protejate, cartograf, evaluator riscuri geografice, auditor de mediu, monitor de mediu, inspector protecţia mediului, consilier în administraţia publică, ranger, custode arii protejate etc.) să li se deschidă largi perspective pe piaţa muncii în prefecturi, consilii judeţene şi locale, primării, ONG-uri, agenţii de protecţie a mediului, cercetare etc., în aşa fel încât ei să-şi aducă contribuţia la rezolvarea multiplelor probleme de mediu cu care se confruntă România şi judeţele din nord-estul ţării”, precizează în respectivul comunicat departamentul de comunicare al USV.

Conducerea Facultății de Istorie și Geografie și a Departamentului de Geografie din cadrul USV invită absolvenții de liceu să se alăture echipei de geografi de la Suceava.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.