Primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a informat că vineri, 26 februarie, începând cu ora 10:00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei. Întâlnirea aleșilor locali va avea loc fizic, în sala 14 a Primăriei.
Potrivit edilului, ordinea de zi va avea 16 proiecte ce vor fi supuse votului deliberativului local.
Redăm integral lista proiectelor ce vor fi dezbătute în ședința de vineri, 26 februarie, a Consiliului Local Vatra Dornei: 
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru următoarele 3 luni
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Creştin Filantropică Sfinţii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termică pentru luna ianuarie 2021.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal „PUZ – AUTORIZARE CONSTRUCTIE SERVICE AUTO” amplasament str. Bârnărel, fn, CF 39220, Mun. Vatra Dornei, Jud Suceava.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masă lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare de venituri şi cheltuieli precum şi a volumului de masă lemnoasă exploatat în anul 2020 din fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei întocmite de O.S Dorna Candrenilor, O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni şi O.S Cârlibaba.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri in anul 2022 si a terenului aferent, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989.
8. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.216/2020 privind “aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul IV al anului 2020
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 50,04 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea documentatiei de licitatie.
11. Proiect de hotărâre privid aprobarea unui ajutor de urgentă pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical.
12 Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Vatra Dornei a bunurilor rezultate in urma proiectului POS-Mediu, „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii suprafetei de 20 de mp teren situat in Str.Parcului nr.25C, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Neculcea Silvia.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Asociaţia “La Dorna nouă ne pasă!” Vatra Dornei şi Municipiul Vatra Dornei, în ceea ce priveşte promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi derularea de activităţi specifice acestei categorii de persoane.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru serviciile medicale cu plata prestate de către Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2021.
16. Proiect de hotărâre privind completarea obiectivelor de investitii care vor fi finanţate din creditul contractat cu CEC Bank.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.