Proiectul „Ajutor la teme” s-a desfășurat în perioada februarie 2016 – iunie 2016 și a fost organizat de Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava (Secţia Împrumut pentru copii), în colaborare cu Centrul de Plasament „Speranţa”, Centrul de Plasament „Micul Prinţ” şi Centrul de Plasament de Tip Familial „Colţ Alb”.

Proiectul „Ajutor la teme” a ajuns la final. Pe 17 iunie 2016 va avea loc activitatea festivă finală

Copiii instituţionalizaţi reprezintă una dintre cele mai defavorizate comunităţi ale societăţii noastre. Aceştia sunt lipsiţi de suportul familiei şi, din cauza constrângerilor financiare cu care se confruntă centrele de plasament, accesul lor la educaţie şi cultură este limitat.

Comunitatea vizată de proiect este alcătuită din copii instituţionalizaţi în Centrul de Plasament „Speranţa”, Centrul de Plasament „Micul Prinţ” şi Centrul de Plasament de Tip Familial „Colţ Alb”, unde copiii sunt educaţi în regim intern, învăţând în unităţile şcolare din municipiu.

Proiectul îşi propune ca, prin acordarea unor meditaţii săptămânale, asigurate de profesori şi studenţi voluntari, să se atingă următoarele obiective: îmbunătăţirea situaţiei lor şcolare, reducerea diferenţelor de şanse faţă de colegii lor, proveniţi din familii normal constituite, dar şi ridicarea gradului de încredere în forţele proprii şi stimularea potenţialului intelectual.

Educaţia este pentru oricine punctul de plecare în realizarea socio- profesională, aşa că ajutorul acordat acum, va avea urmări pe termen lung, ajutându-i pe aceşti copii să se integreze mai bine în societate.

Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” şi-a propus ca şi prin acest proiect să depăşească tiparul clasic al unei biblioteci publice şi să se implice în identificarea şi rezolvarea problemelor comunităţii din care face parte.

Comunitatea vizată de proiect a fost alcătuită din copii instituţionalizaţi în trei centre de plasament din municipiul Suceava: „Speranţa”, „Colţ Alb” şi „Micul Prinţ”, copii afectaţi de lipsa familiei.

Prin acordarea unor meditaţii săptămânale, asigurate de profesori voluntari, s-a urmărit îmbunătăţirea situaţiei lor şcolare, reducerea diferenţelor de şanse faţă de colegii lor, proveniţi din familii normal constituite, dar şi ridicarea gradului de încredere în forţele proprii şi stimularea potenţialului intelectual.

În urma analizei chestionarelor aplicate unui număr de 46 de copii şi tineri, cu vârste între 9 şi 18 ani, s-a constatat dorinţa lor de a fi ajutaţi la teme, la următoarele materii (în ordinea numărului de solicitări): matematică, limba engleză, limba română, limba franceză, chimie, fizică, istorie şi biologie. Pe baza acestor informaţii s-au alcătuit grupuri de lucru, astfel încât un copil care a optat pentru mai multe materii, să poată participa la mai multe grupuri.

S-a încheia un parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.

De asemenea s-au încheiat parteneriate cu instituţii şcolare din municipiu, pentru realizarea grupului de profesori voluntari.

După întocmirea programului, care a prevăzut locaţia şi data meditaţiilor fiecărui grup, comunicarea s-a făcut în mod direct.

Meditaţiile au avut loc în sălile de studiu de la centrul de plasament „Speranţa”, centrul de plasament de tip familial „Colţ Alb”, centrul de plasament „Micul Prinţ” şi la Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera”, ocazie cu care cei care nu au beneficiat până acum de serviciile instituţiei, au cunoscut secţiile bibliotecii.

Programul de meditaţii se desfăşoară pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar în curs.

Monitorizarea s-a făcut săptămânal de către coordonatoarea proiectului, bibliotecar Nicoleta Tipa, iar evaluarea finală se face şi pe baza progresului înregistrat la şcoală de fiecare copil.

Pe 17 iunie, se va organiza o activitate de premiere în cadru festiv a celor mai merituoşi elevi participanţi la proiect, tocmai pentru a evidenţia eforturile unora dintre copiii instituționalizaţi. La această activitate vor participa, pe lângă elevii implicaţi în proiect şi profesorii voluntari, şi copiii instituţionalizaţi la „Colţ Alb”, „Micul Prinţ” şi “Speranţa”, toate trei situate în municipiul Suceava, aşadar nu doar elevii implicaţi în proiect.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.