În luna ianuarie 2023, la Suceava, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului transfrontalier Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R-U, Cod EMS ENI 2SOFT/1.1/115, finanțat din Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, derulat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în calitate de beneficiar principal, alături de Universitatea Națională Politehnică din Odessa (ONPU). Bugetul total al proiectului a fost de 328.743 Euro din care alocat de Uniunea Europeană 295.683 Euro. Deși inițial a fost planificat să se desfășoare pe o perioadă de 18 luni, din motive independente de voința celor din echipa de proiect, acesta s-a întins pe o perioada de 39 de luni, situațiile imprevizibile generate de pandemia COVID și, ulterior, de conflictul armat în care este implicată Ucraina conducând la întârzieri privind îndeplinirea activităților și a obiectivelor inițiale. Cu toate acestea, bilanțul final UNIV.E.R-U include îndeplinirea aproape în totalitate a rezultatelor planificate și chiar a unora considerate necesare pe parcurs, evidențiind capacitatea de reziliență ridicată a factorilor direct implicaţi în derularea proiectului. 

Echipa de proiect şi-a propus şi a realizat: pregătirea a peste 120 de studenți pentru adaptarea la noile realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli de vară/iarnă; informare și asistență cu privire la programe de cooperare bilaterală, mobilități, stagii de cercetare etc. pentru peste 10.000 de studenți; implicarea a 30 de cadre universitare/de cercetare în elaborarea de mecanisme, metodologii, curriculă, instrumente și prin schimburi de experiență și transfer de bune practici. Prin proiect s-a oferit  posibilitatea minorităților naționale române/ucrainene de a studia în instituții de învățământ superior în limba lor maternă fiind dezvoltate activități suport de învățare a limbii române în Odesa.

 

Din seria activităților planificate au fost organizate evenimente, cu participarea reprezentanţilor celor două echipe de proiect, precum: conferinţa de lansare a proiectului, conferinţe de presă, atât la Suceava, cât şi la Odessa, întâlniri comune ale echipelor administrative de implementare a proiectului şi de comunicare, Şcoala de iarnă (Suceava), Şcoala de vară (Odessa), conferinţa finală.

De asemenea, au fost înființate două Centre de Cooperare Transfrontalieră (CBC Center), la USV şi ONPU, menite să contribuie la consolidarea dimensiunii europene și transfrontaliere a ofertei educaţionale a celor două universități partenere. În cadrul acestora, s-a inițiat o bază de date pentru cercetare în domeniul cooperării transfrontaliere și s-au organizat, pe parcursul proiectului, activități pentru studenți și cadre universitare: evenimente on-line și onsite prilejuite de zilele anuale ale cooperării europene, conferinţe, jocuri de rol, ateliere de public speaking, călătorii virtuale, activităţi de sprijin a refugiaţilor ucraineni, sprijinirea Lectoratului de Limba Română al USV din cadrul ONPU.

Din seria activităților/obiectivelor neprevăzute iniţial, dar care s-au derulat sub egida UNIV.E.R-U menţionăm: Conferinţa Internaţională Studenţească „Cooperarea transfrontalieră. Experienţe şi perspective”, organizată în aprilie 2022, distribuirea unor kit-uri de supravieţuire pentru studenţi şi cadre didactice din regiunea Odesa sau înfiinţarea în universitatea ucraineană parteneră a Centrului româno-ucrainean de pregătire şi consultanţă, care funcţionează începând cu luna ianuarie a acestui an şi care îşi propune să desfășoare activități pe termen lung în domeniile cercetării şi inovării, în vederea realizării unor schimburi de experienţe, dar şi pentru facilitarea participării la programe europene, în baza parteneriatului existent între ONPU şi USV.

Informații suplimentare privind derularea proiectului Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R-U pot fi obținute de la coordonatorul acestuia, lector univ. dr. Marcela Șlusarciuc, e-mail: slusarciuc.marcela@usv.ro sau pe una dintre paginile univer-u.org sau cbccenter.usv.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.