În urmă cu puţin timp a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 1144/1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

 

Cine poate solicita restituirea taxei auto?

 

Potrivit noului act normativ, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, și care nu au beneficiat de restituire până la 7 august 2017 pot solicita restituirea acestora, precum și a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii și data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent.

Prin organ fiscal central competent se înțelege Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate acesteia.

 

Până când trebuie depuse cererile?

 

Acest drept de a cere restituirea taxelor auto se naște la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

 

Acte necesare

 

La cererea de restituire se anexează:

  • documentul doveditor al plății taxei, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății acesteia (în original sau în copie);
  • cartea de identitate a vehiculului și certificatul de înmatriculare (în copie).

Când se primesc banii?

Restituirea sumelor de bani se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent astfel:

  • pentru taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;
  • pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

 

Sursa: www.legestart.ro

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.