În luna aprilie 2017, comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava a desfăşurat 209 acţiuni de control, soldate cu 62 amenzi în valoare de 87.200 lei şi 34 de avertismente. Toate acţiunile de control s-au desfăşurat în urma cercetării reclamaţiilor şi a tematicilor naţionale şi locale. S-au înregistrat 90 reclamaţii, neevidențiindu-se un segment de piaţă în mod special.

Dintre tematicile desfăşurate amintim:

1) Tematica de control privind respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea produselor textile. S-au desfăşurat 33 acţiuni de control, fiind aplicate 17 amenzi în valoare de 23.800 lei şi 4 avertismente. S-au oprit temporar de la comercializare produse în valoare de 17.786 lei. Ca şi deficienţe constatate menţionăm: lipsă etichete umidorezistente, etichete netraduse în limba română, lipsa afișării preţurilor.
2) Tematica de control privind respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la comercializarea produselor alimentare şi nealimentare din mediul rural. S-au efectuat 36 acţiuni de control, fiind aplicate 13 amenzi în valoare de 15.800 lei şi 6 avertismente. Ca şi deficienţe constatate amintim lipsa afișării preţurilor și nerespectarea orarului de funcţionare.
3) Tematica de control privind modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare, prezentare şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale (carne, ouă, produse patiserie, ciocolată şi produse de cacao), băuturi (vin), nealimentare (vopsea de ouă). Au fost verificaţi 38 de agenţi economici, la 12 dintre aceştia constatându-se abateri, fiind aplicate amenzi în valoare de 22.700 lei. S-au retras de la comercializare 452kg de produse, în valoare de 4.460 lei. Dintre abaterile constatate amintim: neevidențierea pe etichetă a alergenilor, condiţii de depozitare necomforme, neafişarea preţului produsului.