La aceasta ora a zilei de joi, 14 mai, are loc un protest al angajatilor Primariei din Radauti. Desi era anuntata o intalnire de discutii intre protestatari si prefectul judetului Suceava, Constantin Harasim, angajatii adminstratiei radautene s-au razgandit, si satui de promisiuni neonorate…, au decis sa organizeze un protest prin care sa-si ceara drepturile.Declaratia ii apartine purtatorului de cuvant al Primariei Radauti, Ioana Delia Rusu. Vom reveni cu amanunte

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Rădăuți, Ioan Delia Rusu, ne-a comunicat la finalul întâlnirii , următorul comunicat – ”Având în vedere faptul că nici săptămâna aceasta, în ședinta de Guvern, nu s-a clarificat situația la nivelul de conducere în Primăria Rădăuți, activitatea autorității publice locale rămâne în continuare, în general, blocată. În ședința de Guvern de ieri, 13 mai, se aștepta ca printr-un act normativ să fie soluționată această problemă a conducerii, problemă care, prelungită, are consecințe negative asupra unui întreg municipiu.
Situația este cu atât mai gravă cu cât nicio cheltuială din bugetul local nu poate fi angajată- nici măcar la secțiunea de funcționare, încă de pe 27 aprilie, ziua în care a încetat mandatul secretarului. În acest context, aproximativ 200 de salariați ai primăriei și a unor instituții din subordinea acestora, nu și-au putut primi salariul la începutul săptămânii acesteia.
Pe fondul lipsei de reacție a Guvernului, structura specializată care este în măsură să soluționeze problemele cu care se confruntă administrația municipiului, angajații Primăriei Rădăuți au organizat o ședință la care a fost invitat și Prefectul județului, domnul Constantin Harasim. Scopul întâlnirii a fost de a fi prezentate măsurile luate până acum de către Primărie și Instituția Prefectului- Județul Suceava pentru depășirea situației de criză și stabilirea următorilor pași ce trebuie făcuți, conform prevederilor legale, pentru a primi un răspuns din partea structurilor abilitate. În cadrul ședinței, angajații administrației publice locale și-au exprimat nemulțumirea cu privire la această situație.
Marți, 12 mai, o delegație formată din Directorul Executiv al Direcției de Asistență Socială Rădăuți, șeful Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, șeful Serviciului Administrației Publice Locale, șeful Serviciului de Urbanism, șeful Serviciului Impozite și Taxe, un consilier juridic din cadrul Compartimentului juridic și liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Primăria Rădăuți au depus un memoriu la Instituția Prefectului- Județul Suceava în care au prezintat criza cu care se confruntă administrația locală în lipsa conducerii.
Prefectul a preluat memoriul și a informat Primăria Rădăuți că față de această situație, în scopul de a se evita paralizarea activității autorității administrației publice locale din Rădăuți, a solicitat:
– Secretarului General al Guvernului, Domnului Secretar general al Guvernului- Ion Moraru, Ministrul Afacerilor Interne,
– Domnului Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Interne- Gabriel Oprea,
– Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Domnului Ministru Liviu Nicolae Dragnea și
– Guvernului României, Domnului Prim-ministru- Victor Ponta
să dispună urgentarea analizei situației municipiului Rădăuți, în vederea promovării proiectului de act normativ care să conducă la rezolvarea cauzei.

Extrase din memoriul depus de către șefii serviciilor din Primăria Rădăuți la Instituția Prefectului- Județul Suceava:
“Dată fiind situația unică, fără precedent în țară prin faptul că:

– mandatul primarului ales al municipiului Rădăuți este suspendat până la încetarea măsurii arestului preventiv, conform Ordinului Prefectului județului nr. 233 din 19.09.2014,

– Consiliul Local al municipiului Rădăuți a fost dizolvat prin hotărâre judecătorească, respectiv Sentința nr. 5747, pronunțată în data de 9.10.2014 în dosar nr. 4550/86/2014 al Tribunalului Suceava –Secția de contencios administrativ și fiscal, definitivă prin Decizia nr. 1870 din 31.03.2015 a Curții de Apel Suceava,

– funcția publică de secretar al municipiului Rădăuți a fost ocupată temporar prin detașare până la data de 27 aprilie 2015, în prezent fiind vacantă

vă reamintim că, din cauza lipsei ordonatorului principal de credite sau a altei persoane împuternicite, administrația publică locală (APL) a Municipiului Rădăuți întâmpină greutăți majore în ceeea ce privește îndeplinirea scopului și atribuțiunilor de oferire a serviciilor publice către cetățeni.

În acest sens, instituția Primăriei nu poate angaja nici un tip de cheltuială, în condiții legale. Execuția bugetului pentru anul 2015 este blocată, atât pentru noi angajamente legale de plată precum și pentru cele deja existente, deși bugetul este aprobat. Implicit, nu se pot face plăți pentru secțiunea de dezvoltare, cu atât mai mult pentru secțiunea de funcționare. Acest lucru se traduce prin imposibilitatea de a plăti utilitățile publice (apă, canal, iluminat public, salubrizare, telefonie, internet, servicii poștale), atât ale Primăriei Municipiului Rădăuți, cât și ale instituțiilor subordonate. Această întârziere va atrage și penalități pentru neplata în termen a angajamentelor.

Obligația de plată pentru salarii, reprezentând contribuții la bugetul de stat și de asigurări sociale va fi și ea generatoare de penalități pentru neplata în termen a salariilor. Amintim că un număr de peste 200 de angajați care reprezintă toate sectoarele de activitate ale APL nu și-au primit salariile pentru luna aprilie, cu data scadentă pe 11 mai a.c. După termenul de 25 mai, pentru neplata în termen a obligațiilor salariale la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale calculate prin declarația 112, se vor genera penalități de întârziere. În același timp, personalul instituției are obligații de plată la bănci, utilități și există situații în care nu se pot amâna termenele de plată; sunt cazuri în care ambii soți lucrează în Primăria Rădăuți și instituțiile subordonate.

Subliniem faptul că nu pot fi efectuate lucrările de întreținere și reparații curente la străzi și trotuare, respectiv reprofilare, balastare pentru cele nemodernizate și de plombări și covoare asfaltice pentru cele modernizate. Imposibilitatea efectuării acestui gen de lucrări atrage critici și reacții negative permanente din partea cetățenilor. Menționăm că în prezent sunt promovate în instanță acțiuni pe acest aspect de către persoane fizice.

Totodată, reiterăm faptul că nu se pot elibera certificate de urbanism, autorizații de construire, întocmire de documentație de urbanism și amenajarea teritoriului pentru executarea diferitelor lucrări, ceea ce atrage, din nou, nemulțumirile cetățenilor.

În ceea ce privește activitatea Direcției de Asistență Socială, nu se pot emite dispoziții cu privire la acordarea/ neacordarea, suspendarea, încetarea acordării venitului minim garantat. Același lucru se întâmplă și pentru alocația pentru susținerea familiei. Documentația este întocmită conform prevederilor legale, înaintată către AJPIS Suceava fără dispozițiile prevăzute de lege, dar pentru noi dosare și modificări cuantume, acestea nu vor putea fi operate, deci persoanele/ familiile îndreptățite nu vor putea beneficia de prevederile legale.

Pe cale de consecință, nu se pot face plăți la capitolul cheltuieli materiale, bunuri și servicii: alimente asistați Cămin pentru persoane vârstnice, Cantina de ajutor social, Adăpost de noapte; produse igienico-sanitare și de curățenie pentru aceste unități, reparații curente.

Aspectele menționate mai sus, reprezintă doar o parte dintre activitățile care nu pot fi desfășurate în mod legal, iar ca o completare a acestora, vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 11 mai, Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma și Damian” a rămas fără conducere în urma demisiei directorului medical și a expirării delegării managerului, fapt care va atrage consecințe negative asupra desfășurării actului medical.

Având în vedere cele prezentate, considerăm că perpetuarea acestei stări de incertitudine va duce în final la blocarea totală a activității administrației publice locale și la neîndeplinirea scopului acesteia. Ca atare, vă solicităm să interveniți cu celeritate în vederea soluționării crizei cu care se confruntă administrația publică locală la nivelul municipiului Rădăuți.”

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.