Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit astăzi în ședință extraosdrinară a adoptat o serie de măsuri de diminuare a impactului de risc la nivelul comunelor Capu Câmpului, Horodnic de Sus, Panaci, Pârteștii de Jos, Râșca, Sadova, Vadu Moldovei și Zamostea unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 – 3 la mia de locuitori și pentru municipiul Rădăuți, orașul Gura Humorului și comunele Cacica, Horodnic de Jos și Mușenița, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3 la mia de locuitori, măsuri prevăzute de H.G. nr. 856/2020 începând cu data de  12 noiembrie, ora 00.00, pe o perioadă de 14 zile. Excepție fac municipiul Rădăuți și comuna Mușenița, în privința cărora s-a dispus prelungirea măsurilor adoptate anterior, urmare a analizei epidemiologice efectuată de către D.S.P. Suceava, cu data de astăzi.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 și 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare) Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 4 alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020)
1.    Capu Câmpului 1,60 1,60
2.    Horodnic de Sus 1,61 1,61
3.    Panaci 2,23 2,23
4.    Pârteștii de Jos 2,10 2,10
5.    Râșca 1,54 1,54
6.    Sadova 2,31 2,31
7.    Vadu Moldovei 2,20 2,20
8.    Zamostea 1,64 1,64

 În localităţile (din tabelul de mai sus) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare acestei rate de infectare:

 1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
 2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 și 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/ 2020 (modificată și completată prin H.G. nr. 935/2020), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 05:00 – 21:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
 3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 (modificată și completată prin H.G. nr. 935/2020), activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 05:00-21:00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri;
 4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;
 5. e) În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 856/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului,în intervalul orar 05:00 – 21:00. 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt. Denumire unitate administrativ-teritorială Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (inclusiv focare) Incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori (fără focare, conform art. 4 alin. 4 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020)
1.    Rădăuți 3,87 3,71
2.    Gura Humorului 3,87 3,43
3.    Cacica 3,20 3,20
4.    Horodnic de Jos 4,40 4,40
5.    Mușenița 3,24 3,24

În localităţile (din tabelul de mai sus) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori se aplică următoarele restricţii coresăpunzătoare ratei de infectare:

 1. a) În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
 2. b) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
 3. c) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în intervalul orar 05:00 – 21:00;
 4. d) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 2 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
 5. e) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, astfel cum sunt definite de H.G. nr. 935/2020.
 6. f) În aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
 7. g) În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.