Rata şomajului în judeţul Suceava la sfârşitul lunii aprilie 2017 este de 4,62% şi a avut un traseu descendent pe tot parcursului acestui an, valorile înregistrate în evidenţele agenţiei, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Acest parcurs al ratei şomajului se datorează creşterii constante a cererii de forţă de muncă din partea angajatorilor locali, naţionali şi europeni, fapt ce a condus la scăderea cu 3118 persoane a numărului de şomeri înregistraţi în aprilie 2017 faţă de aprilie 2016.

La sfârşitul lunii aprilie 2017, în baza de date a agenţiei erau înregistraţi 10.989 şomeri, din care 3.463 beneficiari de indemnizaţie de şomaj.
Distribuţia, în funcţie de localităţi ale judeţului şi de gen, este prezentată în următorul tabel: