Taberele, excursiile și expediţiile din învăţământul preuniversitar se vor organiza după noi reguli. Ministerul Educaţiei a aprobat un nou Regulament-cadru în acest sens, cu aplicabilitate din data de 14 aprilie 2016.

Una dintre schimbările majore aduse de noul regulament este aceea că mută decizia privind aprobarea respectivei activităţi de la inspectoratul şcolar judeţean la unitatea de învăţământ, demers care urmăreşte simplificarea procesului organizatoric. A fost eliminată condiţia ca documentaţia necesară aprobării deplasării să fie realizată cu o lună înainte, se arată în comunicatul Ministerului Educației. Regulamentul stipulează o serie de obligaţii şi pentru toţi participanţii la tabere sau excursii: elevi, profesori şi părinţi. Pe de altă parte, regulamentul face distincţie clară între activităţile realizate în localitatea în care se află unitatea de învăţământ şi cele din altă localitate, reducând astfel birocraţia în cazul activităţilor derulate în localitate. Mai mult, a fost simplificat şi formularul prin care părintele/tutorele legal îşi exprimă acordul de participare al copilului, potrivit documentului.

Regulamentul  se aplică tuturor activităţilor de timp liber/excursiilor/taberelor/expediţiilor şi conţine prevederi specifice atât pentru activităţile care se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ, cât şi pentru cele care presupun deplasarea în altă localitate cu contractarea de servicii de transport/cazare şi masă. Cadrele didactice şi/sau unităţile de învăţământ preuniversitar care organizează tabere, excursii, expediţii şi alte activităţi de timp liber au obligaţia să ia toate măsurile în vederea asigurării condiţiilor de siguranţă ale elevilor/preşcolarilor pe durata activităţii respective.

În pregătirea taberei/excursiei/expediţiei, cadrul didactic organizator trebuie să informeze grupul asupra următoarelor aspecte:

 • scopul şi programul activităţii;
 • obiectivele turistice care vor fi vizitate;
 • durata deplasării, ziua, ora şi locul plecării, precum şi ziua, ora şi locul sosirii;
 • localitatea de destinaţie, unitatea de cazare şi distanţa până la aceasta, precum şi pachetul de servicii privind mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora, precum şi copia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului, copia licenţei de transport persoane, copia asigurării de răspundere a transportatorului faţă de călătorii transportaţi în caz de accidente; condiţiile de cazare şi masă (numărul locurilor de cazare autorizate, categoria de clasificare a unităţilor de cazare/alimentaţie etc.); dotările suplimentare din incinta unităţii de cazare (de exemplu, piscine, terenuri de fotbal sau tenis, mese de ping- pong etc.);
 • documente/informaţii privind costul excursiei/taberei/expediţiei/activităţii etc.;
 • numărul de participanţi estimat: elevi şi adulţi, cu respectarea regulii de un cadru didactic la cel mult 10 elevi;
 • activităţi care presupun un anume grad de dificultate/risc.

Dacă activitatea se desfăşoară în localitatea în care se află unitatea de învăţământ, documentaţia aferentă constă în:

 • acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi, acord care cuprinde menţiuni referitoare la: eventualul regim medical permanent sau temporar al copilului, inclusiv regimul de dietă şi cel de medicaţie; acceptul că organizatorul poate modifica aspectele legate de transport, cazare şi alte servicii în funcţie de schimbările obiective survenite precum acordul că şcoala nu poate fi responsabilă pentru acţiunile operatorilor de transport sau de turism care îşi oferă serviciile pentru excursie/tabără/expediţie.
 • procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
 • aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii.

Dacă tabăra/excursia/expediţia/activitatea se desfăşoară în altă localitate decât cea a unităţii de învăţământ, care presupune mai multe tipuri de servicii, documentaţia aferentă constă în:

 • acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi conform celor prezentate mai sus;
 • procesul-verbal de informare/instruire a participanţilor, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
 • adeverinţele medicale eliberate de medicul de familie/medicul şcolar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe la activităţile propuse;
 • aprobarea conducerii unităţii de învăţământ de unde provin elevii/preşcolarii.

Regulamentul prevede de asemenea că pentru asigurarea securităţii elevilor/preşcolarilor, cadrele didactice organizatoare au, cel puţin, următoarele obligaţii:

 • să sesizeze autorităţile competente cu privire la toate aspectele care ţin de siguranţa şi protecţia participanţilor la activitate;
 • să asigure câte un cadru didactic însoţitor pentru fiecare 10 elevi participanţi;
 • să ia măsuri de prevenire/reducere a riscurilor de vătămare a participanţilor;
 • să adapteze activităţile la vârsta, stadiul de dezvoltare, nevoile şi ritmul elevilor participanţi.

Regulamentul prevede că pe durata participării la tabere/excursii/expediţii/alte activităţi, elevii/preşcolarii au următoarele obligaţii:

 • să respecte condiţiile de siguranţă pe parcursul deplasărilor în grup cu trenul/autocarul/avionul;
 • să nu recurgă la acte de violenţă pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie;
 • să nu pericliteze siguranţa şi securitatea participanţilor pe parcursul deplasării spre/dinspre tabără/excursie/expediţie;
 • să se comporte civilizat şi să nu distrugă bunuri;
 • să manifeste un comportament responsabil faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi participanţi la tabără;
 • să nu aducă şi să nu consume tutun, alcool, substanţe stupefiante şi psihotrope.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.