Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene și ambasadorul Regatului Norvegiei în România, Tove Bruvik Westberg, au vorbit, în cadrul unei conferințe de presă, desfășurată, marți, la Hanul Gabroveni din Capitală, despre rezultatele pozitive obținute în cadrul proiectelor finanțate prin Granturile SEE și norvegiene în perioada 2009-2014, și finalizate în aprilie 2017.

Granturile SEE şi norvegiene reprezintă contribuţia Norvegiei, Islandei şi Principatului Liechtenstein la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale cu cele 15 state din Europa Centrală şi de Est şi din zona baltică.

În total, au fost finanțate peste 800 de proiecte. Acestea s-au derulat în domenii-cheie pentru dezvoltarea României, cum ar fi, protecția mediului, sănătate publică, incluziune socială, îmbunătățirea situației populației Roma, justiție și afaceri.

De asemenea, în cadrul conferinței, au fost menționate și prioritățile următoarei perioade de finanțare 2014-2021, în valoare totală de 502,5 milioane de euro. În acord cu prioritățile României și ale statelor donatoare , Granturile SEE și norvegiene 2014-2021 vizează domenii ca dezvoltarea afacerilor, cercetare, sănătate publică, dezvoltare locală și reducerea sărăciei, energie regenerabilă, mediu, antreprenoriat cultural, societate civilă, justiție și afaceri interne.

“Banii care au fost utilizaţi în acest mecanism au condus la multe realizări în toate domeniile. (…) În 2014-2021 o să avem aproape un miliard de euro care se adaugă celor 33 de miliarde de euro, bani veniţi din partea Uniunii Europene prin cei doi piloni: Fondul de Coeziune – Fondul Social European şi Politica Agricolă Comună. Pentru 2014-2021 sectoarele importante de activitate către care ne îndreptăm atenţia sunt educaţia, sănătatea, cercetare,(…) de asemenea mediul de afaceri, combaterea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale”, a declarat în cadrul conferinţei de presă, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb.

România, al doilea stat beneficiar, ca mărime a investiției

Țara noastră a primit finanțare încă din 2007, când s-a alăturat Uniunii Europene și a semnat Acordul privind Spațiul Economic European(SEE). În total, din 2007 până în 2011, România va beneficia de 906 milioane euro fonduri externe nerambursabile.

”Granturile SEE și norvegiene au ca obiectiv reducerea disparităților economice și sociale în Europa și întărirea relațiilor bilaterale cu România și alte state din regiune. Rezultatele cooperării noastre sunt deosebit de încurajatoare: întreprinderile care au primit finanțare au devenit mai competitive și mai ecologice și au fost create locuri de muncă. Multe femei din medii defavorizate au participat la programe de prevenție a cancerului și au primit tratament adecvat unde a fost cazul, pentru a menționa doar câteva exemple. Munca depusă de promotorii de proiecte și de partenerii lor, români și norvegieni deopotrivă, a dat roade. Acest lucru este foarte încurajator pentru viitor, mai ales că vom continua colaborarea”, a precizat Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Regatului Norvegiei în România.

Totodată, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat că la sfârșitul acestui an absorbția fondurilor europene pe cadrul financiar 2014-2020 ar putea fi de 9%.

„La finalul anului, estimarea absorbției este de 9%. Cu plățile directe care s-au făcut de la agricultură, care înseamnă 1,2 — 1,3 miliarde euro, obiectivul nostru este de a transmite declarații de cheltuieli de 5,2 miliarde euro, per total programe nerambursabile. În jur de 700 de milioane de euro vor fi transmise imediat după acreditarea autorităților de management”, a mai spus Rovana Plumb în cadrul conferinței.