Începând cu data de 12.11.2020, toate solicitările privind eliberarea înscrisurilor (referate, certificate medicale, adeverințe, copii scrisori medicale, etc.) vor fi comunicate la adresa de e-mail: secretariat@spjsv.ro  . Taxa pentru documentele solicitate la cerere, copie documente, certificate medicale, referate pentru comisia de expertiză a capacității de muncă in valoare de 10 lei respectiv de 70 lei, pentru secția Neurologie, se va achita in contul unității sanitare, respectiv:RO23TREZ59121F330800XXXX. Documentele medicale pentru încadrarea în grad de handicap, se vor elibera doar în baza biletului de trimitere, eliberat de medicul de familie, a copiei CI/BI, solicitare urmând a se face exclusiv la adresa de e-mail secretariat@spjsv.ro

În cazul în care documentele mai sus precizate nu vor fi comunicate () , consultația va fi considerată drept consultație la cerere urmând a se încasa de la pacient atât contravaloarea consultației cât și a referatului, la tarifele aprobate de Consiliul Județean Suceava. Formularele necesare eliberării documentelor medicale menționate se vor accesa de pe site –ul spitalului, respectiv: spitaluljudeteansuceava.ro/pacienti-2/formulare și vor fi trimise împreună cu dovada achitării contravalorii pe adresa: secretariat@spjsv.ro. În cerere se va specifica scopul pentru care s-a solicitat referatul, respectiv comisia de handicap sau comisia de expertiză a capacității de muncă.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.