Guvernul a aprobat, în şedinţa din 30 octombrie, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă propus de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru modificarea O.G nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

      La întâlnirea de marţi cu preşedinţii asociaţiilor de proprietari, primarul Ion Lungu va discuta implementarea Hotărârii de Guvern, prin care proprietarii de imobile îşi pot izola termic locuinţa. Guvernul a aprobat marţi, în şedinta de Guvern, schema de finanţare, după ce România a obţinut acordul Comisiei Europene de a finanţa proiectele de reabilitare termică a blocurilor din fonduri europene.

Schema de finanţare, care se referă atât la lucrările de intervenţie, cât şi la realizarea auditului energetic şi a expertizei tehnice, este următoarea:

  • 60% din finanţare este asigurată din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene şi din alocaţii de la bugetul de stat;
  • 40% reprezintă contribuţia însumată a consiliilor locale şi a asociaţiilor de proprietari, astfel: contribuţia proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte pe baza unor criterii socio – economice, în limita a maxim 30% din valoarea activităţilor/lucrărilor, care se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, în completare, din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari constituit în acest sens. Cota de contribuţie a proprietarilor nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităţilor/lucrărilor.

Noul act normativ prevede posibilitatea primăriilor de a prelua şi sarcina financiară a asociaţiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioară a sumelor, în termen de maxim 10 ani.

Ordonanţa exceptează de la recuperarea acestor sume anumite categorii de persoane:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;
b) persoane singure/ familii care, în ultimele trei luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie;
c) veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai acestora;
d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie este sub câştigul salarial mediu net pe economie;
În cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de natură socială.

De asemenea, Ordonanţa stabileşte că blocurile ce urmează a fi supuse reabilitării termice vor fi prioritizate în funcţie de nivel de performanţă energetică (începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic); număr de apartamente (începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de apartamente) şi anul construirii (începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare).

„Ca element de noutate, am introdus în Ordonanţă posibilitatea finanţării reabilitării termice şi pentru locuinţele unifamiliale (adică pentru case), dar şi pentru locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale. Au prioritate, însă, blocurile şi locuinţele familiale”,  a adăugat ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Eduard Hellvig.

One Response

  1. stelian

    sint din FLAMANZI jud,Bptosani.locuiesc la casa si ma intereseazadaca potaccesa reabil.termica cu venitul minim pe economie,atit eu cit si sotia.

    Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.