Legislaţia română oferă unele facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă tineri absolvenţi. De asemenea, în ceea ce-i priveşte pe angajatorii care încadrează elevi şi studenţi pe timpul vacanţelor, aceştia pot beneficia de un stimulent financiar lunar din partea statului.

În conformitate cu legislaţia, persoanele care angajează absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, o subvenţie ce diferă în funcţie de studiile salariaţilor. Astfel, pentru fiecare absolvent încadrat, angajatorii primesc o sumă egală cu valoarea ISR pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii, adică 500 lei, o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea ISR pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal, respectiv 600 lei şi o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea ISR pentru absolvenţii de învăţământ superior, adică 750 lei.

În cazul în care absolventul este o persoană cu handicap, subvenţia se acordă pe o perioadă mai lungă de timp, de 18 luni. În acelaşi timp, subvenţia nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sunt suspendate.

Începând din 22 octombrie 2013, când a intrat în vigoare Legea nr. 250/2013, angajatorii nu mai beneficiază şi de scutirea de la plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi în muncă.

Potrivit unui anunţ recent făcut de ANOFM, de aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenţi care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum şi cei care încadrează absolvenţi de studii superioare care nu au promovat examenul de licenţă.

„În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor”, informează instituţia.

De asemenea, angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi cel puţin 18 luni. În cazul în care angajatorii nu-şi respectă obligaţia şi raporturile de muncă încetează mai devreme din motive neimputabile angajaţilor, angajatorii vor restitui subvenţiile primite pentru fiecare absolvent, plus dobânda de referinţă a BNR, după cum se precizează în Legea nr. 76/2002.

Pe de altă parte, dacă angajatorii menţin raporturile de muncă sau de serviciu mai mult de 18 luni, atunci ei vor primi, pentru fiecare an de continuare a acestor relaţii, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate pentru aceste persoane şi virate conform legii. Acesta se virează, la cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale.

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe timpul vacanţelor pot beneficia de 50% din indicatorul social de referinţă în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student angajat. Având în vedere că anul acesta ISR este în cuantum de 500 de lei, angajatorii vor primi lunar o sumă de 250 de lei, pe o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Contractul încheiat între cele două părţi trebuie să fie un contract individual de muncă încheiat pe durată determinată sau un contract de muncă temporară.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.