În urma activităţii de verificare a documentaţiei depuse de către cei 145 de candidaţi voluntari, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, în perioada 13-27 februarie 2017, toate dosarele au fost acceptate.

Pentru eficientizarea activităţii următoare, având în vedere numărul mare de persoane admise în cadrul programului de voluntariat, s-au constituit 4 serii, ţinând cont de criterii legate de ocupaţie, competenţe dobândite anterior și vârstă. Pentru fiecare serie în parte se vor desfăşura aceleaşi programe de pregătire, diferenţierea constând doar în perioada calendaristică.

Precizăm faptul că, pentru următoarele trei serii, informaţiile de interes vor fi făcute public în proximitatea începerii activităţilor.

Candidaţii acceptaţi în prima serie se pot regăsi pe pagina de web www.pompierisv.ro, la secţiunea Diverse / Salvator din pasiune.

Pentru seria I,  graficul activităţilor ce vor fi desfăşurate în cadrul programului de voluntariat este următorul:

– 25-26.03.2017 – 12 ore curs introductiv (2 zile x 6 ore/ zi);

– 01-02.04.2017 – 12 ore curs introductiv (2 zile x 6 ore/ zi);

– 03-07.04.2017 – 30 ore curs de pregătire în acordarea primului ajutor de bază (5 zile x 6 ore/ zi).

Cele 6 ore de pregătire ale unei zile se desfășoară în intervalul orar 9:00-15:00, cursul introductiv fiind în zile de sâmbătă şi duminică, iar cursul de pregătire în acordarea primului ajutor de bază fiind de luni până vineri. Prezentarea voluntarilor se va face la punctul  de control al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, din Suceava, str. Universităţii nr.14, pe data de 25.03.2017, ora 8:30. Voluntarii vor avea asupra lor actul de identitate, un caiet (preferabil studenţesc) şi ustensile de scris.

Tot în această perioadă, va avea loc activitatea de semnare a contractelor între personalul voluntar şi instituţia noastră.

Dat fiind faptul că majoritatea persoanelor selectate în seria I sunt din câmpul muncii, aceștia sunt rugați să ia din timp măsurile ce se impun, astfel încât prezenţa la cursul introductiv şi la cursul de prim ajutor de bază să fie maximă, condiţie obligatorie pentru  continuarea activităţii de voluntariat.