În perioada 1-31 octombrie 2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 296 controale, din care 219 în domeniul relaţiilor de muncă şi 77 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 145 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 271.300 lei.

  1. Activitatea în domeniul relaţiilor de muncă:

 În urma celor 219 controale efectuate, s-au aplicat 94 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 255.800 lei.  Au fost depistate11 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care: 5  persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității și 6 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

De altfel, pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;  netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

  1. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În urma celor 77 de controale efectuate, s-au aplicat 51 sancţiuni contravenţionale valoarea amenzilor aplicate fiind de 15.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost: nu s-a efectuat semnalizarea de securitate; nu s-au asigurat dispozitive de protecție colectivă; nu s-au consemnat în fișele de instruire individuală efectuarea instruirilor; nu s-au semnat de toți cei implicați în procesul de instruire fișele individuale de instruire; nu s-au efectuat instruirile pe linie de securitate și sănătate în muncă; nu s-a organizat activitatea de acordare a primului ajutor; nu s-au afișat la intrarea în unitate reglementările cu privire la împiedicarea infectării cu SARS CoV2.

În luna octombrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 29 evenimente. Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.11.2020, figurează ca fiind înregistrate 133.515 de contracte individuale de muncă active din care: 123.152 pe durată nedeterminată și 10.363 pe durată determinată. 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.