Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a efectuat în luna martie 639 de controale, din care 481 în domeniul relaţiilor de muncă şi 158 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 316 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 219.400 de lei. În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii ITM au efectuat 481 de controale.

În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 121 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 207.400 de lei.

În luna martie au fost depistate 188 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 23 de persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, de 155 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal şi 10 persoane fără forme legale de angajare, care îşi desfăşurau activitatea la 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90.000 de lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost:
– neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;
– netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;
– nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;
– nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
– nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;
– nepunerea la dispoziţia inspectorilor de muncă în termenul stabilit de aceştia, a documentelor şi informaţiilor solicitate, necesare controlului ori cercetării evenimentelor;
– neîndeplinirea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă, la termenele stabilite de către aceştia;
– refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat;
– nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat.

În domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii de muncă au efectuat 158 de controale.

În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 195 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 12.000 de lei.

Deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost:
– neefectuarea măsurătorilor profilactice la prizele de pământ;
– lipsa instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă;
– plan de prevenire şi protecţie lipsă sau incomplet;
– nu sunt autorizaţi lucrătorii ce deservesc instalaţii ce intră sub incidenţa prescripţiilor ISCIR;
– lipsa evaluării riscurilor.

De asemenea, în luna martie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate 8 evenimente.

Inspectorul şef al ITM Suceava, Romeo Butnariu, mai informează că, în cursul aceleiaşi luni, la instituţia pe care o conduce a înregistrat 136 de petiţii primite, 220 de petiţii soluţionate, 18 contracte colective de muncă şi acte adiţionale şi s-au acordat 70 de consultanţe legate de contractele colective de muncă.

La data de 1 aprilie, figurează ca fiind înregistrate un număr de 110.840 de contracte individuale de muncă active, din care 103.019 pe durată nedeterminată şi 7.821 pe durată determinată.

Despre autor

Postari asemanatoare

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.