În temeiul art. 996 din Noul Cod de Procedură Civilă, prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a formulat şi introdus la Judecătoria Fălticeni ordonanța președințială, prin care se solicită obligarea primarului comunei Slatina – Gherman Ilie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, să efectueze demersurile privind deschiderea creditelor bugetare pentru trimestrul IV al anului 2013, necesare plăţii drepturilor salariale şi a cheltuielilor de bunuri şi servicii, pentru Şcoala Gimnazială Herla, comuna Slatina, judeţul Suceava.

Urgenţa acţiunii este justificată de refuzul primarului comunei Slatina de a efectua deschiderea de credite bugetare, ceea ce a dus la imposibilitatea încasării salariilor de către personalul Şcolii Gimnaziale Herla, comuna Slatina, începând cu luna septembrie 2013. Totodată, nu s-au putut efectua viramentele către bugetul de stat şi alte plăţi necesare funcţionării în bune condiţii a şcolii şi nu este făcută aprovizionarea cu lemn de foc pentru iarna 2013-2014, cu toate că sumele necesare au fost alocate de Ministerul Educaţiei prin finanţarea per elev.

Precizăm că la nivelul unităţii şcolare, din necesarul de 300 mc de combustibil solid, unitatea de învăţământ nu dispune în acest moment decât de cca. 72 mc, rămaşi în stoc din iarna precedentă, iar diferenţa nu poate fi achiziţionată, întrucât suma destinată acestui articol bugetar este repartizată pentru trimestrul IV.

“Deoarece primarul comunei Slatina nu a dat curs demersurilor noastre, prin care se dorea reintrarea în normalitate cu respectarea prevederilor legale, după ce am sesizat şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava cu o plângere penală, am fost nevoiţi a formula ordonanța președințială. Având în vedere urgenţa acţiunii, efectul imediat va fi achitarea salariilor restante şi aprovizionarea cu restul de combustibil pentru sezonul rece. Fac pe această cale, din nou, un apel public către primarul comunei Slatina, să ia decizia de a intra în legalitate atât în ce priveşte aspectele legate de Şcoala din Herla, cât şi cele legate de funcţionarea Primăriei”, a declarat prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu.

Pentru a rezolva situaţia pe cale amiabilă, Instituţia Prefectului – judeţul Suceava a încercat o mediere a conflictului survenit între autoritatea publică locală şi unitatea de învăţământ. Prin Ordin al Prefectului, a fost constituită o comisie mixtă cu reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava, Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava şi Direcţiei Finanţelor Publice Suceava, care s-a deplasat în comuna Slatina.

Comentarii Facebook

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.