Pentru comunitatea satului Todireşti, ziua de 28 noiembrie 2015 a fost o zi a bucuriei de a revedea dascălii de ieri și de azi/ elevii de ieri și de azi, o zi a bucuriei de a sărbători Școala Gimnazială Todirești, care în aceste zile a împlinit 125 de ani de existență.

„Este o onoare pentru mine, ca la cei 125 ani de existență să reprezint Școala Gimnazială Todirești, în calitate de director. Ceea ce este Școala din Todirești astăzi, reprezintă rodul a zeci de dascăli devotați și a activității multor generații de elevi, pentru că valoarea unei școli nu apare din întâmplare, ci își are izvorul în valoarea oamenilor care au slujit și slujesc cu devotament această instituție, fie ei elevi, personal didactic, personal didactic auxiliar sau nedidactic.” afirmă doamna profesor doctor Cocîrlă Lăcrămioara, directoarea acestei instituţii.

Școala noastră se poate mândri cu unii dintre foștii elevi ai școlii care au nume de referință în domeniul lor de activitate, fiind specialiști remarcabili, care au făcut ca numele școlii și al satului Todirești să fie rostit cu admirație. Așa este, d-l gen. Dumitru Seserman care a funcționat în cadrul Ministerului Apărării Naționale ca şef al Direcţiei de Management şi Resurse Umane, d-l prof. univ. dr. Petru Ghervan, acum decanul facultății de educație fizică și sport de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, doctor în științele pedagogice, Arhimandrit Hrisostom Rădășanu – consilier pe probleme de învățământ la Mitropolia Moldovei din Iași și numeroși tineri aflați la început de carieră, sau la studii dar care promit foarte mult prin evoluția lor de până acum.

Prin activităţile şi întâlnirile organizate, de câte ori au fost invitaţi, au răspuns chemării îndreaptându-şi cu recunoștință gândurile către această școală din satul natal care i-a format, unde mintea li s-a deschis pentru cunoaștere, și unde, învățăcei fiind, au trăit frânturi de timp sub bagheta magică a unor mentori, dascăli minunați, profesori adevărați: educatori pentru care seriozitatea, rigoarea profesională, dăruirea  și corectitudinea le-au fost caracteristice.

Şi în această zi de sărbătoare au răspuns invitaţiei alăturându-se foştilor profesori şi învăţători ai şcolii, actualilor profesori, foşti elevi, care au dovedit, prin cariera şi activitatea lor că fac cinste şcolii pe care au absolvit-o, de-a lungul anilor. Astfel ne-am bucurat să-i avem alături ca oaspeţi de onoare  pe domnul General Dumitru Seserman şi domnul profesor universitar doctor Petru Ghervan, dar şi reprezentanţi ai Consiliului Local, domnul viceprimar Vasile Munteanu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe, preot paroh Tomoiagă Leonard.

“Cu siguranţă, fiecare obiect din jurul nostru are şi el o aniversare, dar lucrurile fără suflet nu o pot sărbători…

Însă, şcoala noastră nu este un obiect neînsufleţit, nu este o bucată de beton  uriaş  împietrit. Şcoala este plină de viaţă, fiindcă în ea se adună zilnic sufletele fericite şi inocente a zeci de copii, la temelia ei fiind dascălul. De aceea ziua şcolii este un prilej de mare sărbătoare pentru noi…” aşa a început cuvântul de salut al elevilor de la Şcoala Gimnazială Todireşti, reprezentaţi de eleva Seserman Teodora-Camelia, din clasa a VI-a, care a prezentat fiecare moment al programului pregătit pentru această zi.

Domnul  profesor de religie, Marmeliuc Adrian, a prezentat  istoricul Școlii  Gimnaziale Todirești. Unii au aflat acum, alţii ştiau deja că Şcoala Gimnazială Todireşti a fost înfiinţată la 2 noiembrie 1980, cu o singură sală de clasă şi o locuinţă pentru director, iar în 1906, aici învăţau 57 de băieţi şi 82 de fete, iar primul dascăl a fost Garabet Gaina. Notarea se făcea de la 1 la 5, cea mai bună notă fiind 1, puţin după aceea trecându-se la notarea de la 1 la 10. Actualizează informaţiile precizând că în prezent funcţionează 42 de cadre didactice.

“Bine-ați venit , la școala mea !!!”  au spus eleve din clasele  VI-VII coordonați de doamna învățătoare Cioată Veronica. Acestea au încântat sala prin cântec şi pași de dans.

Activitatea extracurriculară a fost întotdeauna una bogată, în Şcoala Gimnazială Todireşti existând elevi și cadre didactice care au obţinut premii şi au reprezentat-o cu mândrie la numeroase evenimente organizate la nivel local, judeţean, național și internațional. Dovezi a adus doamna profesoară Rudnic Lia într-o prezentare power point a activităților educative din ultimii 20 de ani. Colectivul didactic a ţinut cont de faptul că „orice copil are un potenţial care trebuie fructificat şi talente care trebuie dezvoltate”, urmând a valorifica şi în viitor acest principiu.

Costumul popular românesc este expresia cea mai frumoasă, cea mai profundă a neamului nostru strămoşesc,  este elementul definitoriu care ne face mândri de cine suntem. Și elevii școlii Todirești apreciază frumusețea portului popular, a dansului și cântecului românesc fiind încurajați, sprijiniți  și îndrumați  de cadrele didactice.  Cu acest prilej,  surorile  Seserman Diana Anastasia și Camelia-Teodora au interpretat cântecul “Neamul meu tot așa știe”.

Îndrumate cu profesionalism şi dăruire de învăţători şi profesori valoroşi, generaţii de școlari care au făcut şi fac cinste şcolii se întorc să aducă mărturie despre acest lucru. Au urmat scurte înregistrări video ale unor foști elevi, care au adus un omagiu întregului corp profesoral pentru că, prin munca lor neobosită, nu ocolită de sacrificii, au purtat flacăra nestinsă a învăţăturii, a cunoaşterii şi educaţiei în general . Prezentarea a fost coordonată de doamna profesoară de limba și literatura română, Dănilă Alina.

În încheiere, grupul vocal coordonat de domnul învățător Seserman Gheorghe a prezentat un scurt montaj artistic, aducând omagiu şcolii prin intonarea “Imnului Şcolii Noastre”.

Încrustarea pe răbojul vremii a celui de-al 125-lea an de existenţă a oferit fericitul prilej, pentru absolvenţii acestei şcoli şi pentru unii profesori, din trecut şi de azi, să-şi îndrepte gândurile spre şcoala care le-a luminat calea vieţii şi le-a oferit posibilitatea de a deveni oameni de caracter, preţuiţi şi respectaţi la locurile lor de muncă şi în viaţa socială. Atât d-l gen. Dumitru Seserman, d-l prof. univ. dr. Petru Ghervan, cât și foştii directori ai Şcolii Gimnaziale Todireşti, domnul profesor Bocancea Mihai,  respectiv, profesorul Butnaru Vasile, d-l profesor de matematică Kolea Kurelik, au retrăit crâmpeie din viaţa de elev sau de profesor. Toţi au fost încântaţi că au ajuns să sărbătorească acest eveniment şi să se bucure de progresele şi realizările şcolii în care au fost în bănci sau au predat.

S-au depănat amintiri, profesori și elevi ajunşi la vârste venerabile au adus în faţa asistenţei momente semnificative din viaţa şi activitatea şcolii, actualii dascăli le-au mulţumit pentru moştenirea lăsată, pentru tot ce au făcut pentru spiritualitatea locală. S-au acordat flori și diplome de recunoștință pentru aportul pe care aceștia l-au adus învățământului românesc.

“A fost un moment emoţionant, am trăit clipe de neuitat, care vor rămâne mărturie peste timp că şcoala unde învaţă fetele mele se poate mândri nu numai cu anii care au trecut de la primul clopoţel, dar, mai ales cu dimensiunea spiritului creator al dascălilor, care şi-au dăruit şi dedicat întreaga lor viaţă pentru slujirea şcolii, pentru educaţia multor generaţii de copii, deveniţi, în marea lor majoritate, oameni de nădejde ai satului, ai comunei şi ai ţării”.(prof.înv.primar Seserman Lidia Loredana).

Doamna director Cocârlă Lăcrămioara mulțumește tuturor celor prezenți. „Cu astfel de oameni, nu putem decât să fim mândri de istoria devenirii școlii noastre, de aceea, în acest moment de sărbătoare, felicit întreg corpul profesoral prezent în sală, personalul didactic auxiliar și nedidactic, pe toți elevii cărora le doresc ca acolo unde vor merge să reprezinte cu cinste localitatea și școala, având mereu în minte îndemnul lui Nicolae Iorga: „Înțelepciunea vieții e simplă : Fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte”.

În încheiere trebuie să vă mărturisesc că sunt plăcut impresionată să văd o sală plină, dar mai ales să revăd oameni pe care îi cunosc și îi prețuiesc. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc tuturor că suntem împreună aici pentru a sărbători cei 125 de ani de învățământ în satul Todirești.

De aceea, susțin cu toată convingerea că un dascăl adevărat nu îmbătrânește niciodată, ci cu cât înaintează în vârstă, cu atât se înalță în viață prin ceea ce lasă în urma sa.”(prof.dr. Cocârlă Lăcrămioara).
Organizatorii au beneficiat de sprijinul întregii comunităţi, şcoală, primărie, consiliul local, biserică, oameni de afaceri, astfel că evenimentul s-a ridicat la nivelul unei şcoli cu o bogată tradiţie şi istorie.

 

 

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.