În perioada 19 februarie – 13 martie 2015, persoanele care au depus cereri pentru a beneficia de locuinţe aflate în administrarea / proprietatea Municipiului Fălticeni (persoane care nu deţin în chirie locuinţe sociale şi locuinţe ANL), trebuie să se prezinte la Primăria Municipiului Fălticeni pentru actualizarea dosarelor.

Decizia a fost luată de Comisia socială de analiză a solicitărilor / cererilor de atribuire a unităţilor locative. Informaţii privind documentele care urmează a fi actualizate pot fi obţinute de la Compartimentul Spaţiu Locativ.
Documentele care însoţesc cererile vor fi depuse în registratura Primăriei Fălticeni, îndosariate şi însoţite de opis.
În urma actualizării cererilor, va fi întocmită lista de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor aflate în administrarea / proprietatea Municipiului Fălticeni, în anul 2015. Lista de priorităţi va fi supusă spre aprobare Consiliului Local Fălticeni.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.