În perioada 14-16 septembrie 2021, secretarii generali ai unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava au fost convocați, la şedinţa de îndrumare metodologică, activitate care s-a desfăşurat online.

Ședința a fost prezidată de Alexandru-Marian Salup-Rusu, subprefect desemnat ca înlocuitor de drept al prefectului judeţului Suceava și de Claudia Nechifor secretarul general al instituției prefectului.

 Întâlnirea a reprezentat un prilej pentru clarificarea unor norme legale precum şi a unor aspecte ce ţin de activitatea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale.

Tematica şedinţei a fost structurată pe mai multe puncte:

• instruire privind întocmirea documentelor specifice Planului de mobilizare 2021-2024;

• metodologia de acordare a avizului ANRSPS pentru concesiunea de bunuri din domeniul public şi privat al UAT,

 teme prezentate de domnul Lt.col. Florin Crăciun – Şef Structura Teritorială pentru Probleme Speciale – Judeţul Suceava;

• securizarea comunicării electronice, aplicarea legislaţiei în domeniul fondului funciar, îndeplinirea de către secretarii generali ai unităţilor administrativ-teritoriale, a atribuţiilor reieşite din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

teme prezentate de șefii structurilor din cadrul instituției prefectului.

S-a readus în discuţie respectarea termenelor de comunicare a actelor administrative emise sau adoptate de autorităţile locale, atribuţie legală care cade strict în sarcina secretarilor generali ai unităţilor administrativ- teritoriale și totodată s-a transmis disponibilitatea specialiştilor din cadrul instituției prefectului de a acorda sprijin şi îndrumare ori de câte ori este nevoie.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.