Solicitarile secretarului municipiului Radauti, Marinel Sofroni, adresate Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu au ramas fara raspuns. Au sosit la administratia radauteana o serie de precizari referitoare la o serie de aspecte in vederea aplicarii OUG 14/ 2015 pentru completarea Legii administratiei publice locale 215/ 2001 si pentru modificarea art. 39 din Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale.

Primăria Rădăuți a solicitat Consiliului Județean Suceava să preia cererile pentru certificatele de urbanism și să emită autorizații de construcție în baza acestora, având în vedere situația municipiului Rădăuți în domeniul urbanismului. MDRAP a precizat că secretarul poate reprezenta interesele unității administrativ-teritoriale în instanță, prin aceasta îndeplinind acele acte de conservare și/ sau administrare pe care protejarea în instanță a intereselor unității administrativ-teritoriale le presupune. În ceea ce privește investițiile, cele cuprinse în bugetul 2015 și care au fost aprobate de către Consiliul Local, acestea vor putea fi executate.

Secretarul numit conform OUG 14/ 2015 poate asigura exclusiv soluționarea problemelor curente de la nivelul unității administrativ-teritoriale, neputând emite dispoziții. Din această cauză, nu poate fi numit în continuare un manager sau manager interimar la
Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma și Damian. De asemenea, pentru a se institui curatela și pentru ca familiile/ persoanele îndreptățite să primească beneficii sociale conform Legii 416/ 2001, Legii 277/ 2010 și OUG 70/ 2011, este necesară emiterea dispozițiilor.

În lipsa unui consiliu local, nu se poate efectua rectificarea bugetului pentru primărie și instituțiile subordonate. Consecința imediată este imposibilitatea plății drepturilor salariale câștigate în instanță de unitățile de învățământ și faptul că nu se poate asigura fondul de salarii pentru ultimul trimestru la spitalul public.

Interesant este că totuși, secretarul poate aproba repartizarea pe trimestre, respectiv modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare. În acest fel se vor rezolva o parte dintre problemele curente. Însă, comisia de fond funciar nu este funcțională în lipsa primarului sau a viceprimarului, fapt care duce la imposibilitatea soluționării noilor cereri.
În domeniul resurselor umane, la Primăria Rădăuți și la instituțiile subordonate Consiliului Local, nu poate fi modificată organigrama de personal, iar în lipsa posibilității de a emite dispoziții, nu pot fi realizate modificări în raporturile de serviciu ale funcționarilor publici și ale personalului contractual.

Majoritatea problemelor de la nivelul administrației publice locale și al instituțiilor subordonate vor putea fi însă soluționate după aprobarea proiectului de modificare și completare a Legii 215/ 2001, potrivir precizărilor transmise de reprezentanții MDRAP.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.