Proiectele din cadrul şedinței ordinare din Consiliul Local Suceava

Mâine 22 noiembrie este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava, începând cu  ora 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava. Pe ordinea de zi se află următoarele subiecte:

1.    Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 25 octombrie 2012 şi a procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc în data de 7 noiembrie 2012.
2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2012 – iniţiator Primarul municipiului Suceava
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 4.600.000 lei – iniţiator Primarul municipiului Suceava
5.    Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.3 din Acordul de parteneriat ce constituie anexa la HCL nr. 48/2009, privind asocierea între Consiliul Local al municipiului Suceava şi Consiliul Judeţean Suceava privind contribuţia pentru co-finanţarea proiectului “Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia” -iniţiator Primarul municipiului Suceava
6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 182/27.08.2009 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava
7.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi CSM Suceava – Secţia Box-iniţiator Primarul municipiului Suceava
8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava şi a Asociaţiei “Curcubeul Succesului” privind participarea la festivalul “Le marche de Noel”  din oraşul Laval din Franţa , oras înfrăţit cu Municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Suceava cu Judeţul Suceava şi Asociaţia “Produs în Bucovina” , pentru realizarea “Târgului de Crăciun Suceava 2012” – iniţiator Primarul municipiului Suceava
10.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 192/25.10.2012 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
11.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Suceava în cadrul Consiliilor de administraţie ale Palatului Copiilor şi Şcolii Postliceale Sanitare Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
12.    Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor unităţi de învăţământ particular preuniversitar din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava
13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant : Deaconu Stela – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant : Deaconu Sorin Mitică – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
15.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea SC ACET SA să efectueze procedurile în vederea selectării candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC ACET SA -iniţiator Primarul municipiului Suceava
16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcajelor subterane din zona centrală a municipiului Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava
17.    Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 8 din Contractul nr. 40298/2004 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Suceava şi prelungirea Contractului nr. 40298 /2004 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava , Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Vîrvara
18.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – funcţii publice în statut de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava şi în statut de funcţii ale Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava
19.    Diverse

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.