antet

Program:  RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”

Titlul proiectului : PET 056 ,,O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțional”

Inspectoratul Școlar Județean Suceava implementează la nivel trans-regional proiectul PET 056 ,,O Șansă pentru viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțional”în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud, Liceul Tehnologic ”Oltea Doamna” Dolhasca, Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC și Jazzmontør As din Norvegia.

Proiectul este cofinanțat prin Programul RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, program finanțat de Granturile SEE 2009–2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea grantului este de  2.138.248,60 lei.

În cadrul proiectrului au fost atinse următoarele rezultate:

– înființarea a patru Centre Sociale Multifuncționale în județele Suceava (CSM Dolhasca și CSM Șcheia) și Bistrița Năsăud (CSM Lechința și CSM Bistrița) care oferă servicii de informare, servicii de evaluare a abilităţilor şi competenţelor, servicii de formare profesională, servicii de instruire nonformală, servicii de consiliere vocaţională, servicii de mediere pe piaţa muncii, servicii de consiliere familiară;

– 400 de tineri au fost instruiți: 300 de tineri au fost instruiţi în ICT şi 100 în comunicare în limba engleză,

– 210 tineri au beneficiat de formare profesională cu solicitare pe piaţa muncii (mecanic auto, ospătar, patisier-cofetar, florar–decorator, lucrători în pensiune agroturistică, manichiură- pedichiură), 50 de tineri au fost atestaţi în cadrul şcolilor de şoferi, 30 de tineri au beneficiat de cursuri de muzică, 100 de tineri au participat la instruiri nonformale în cadrul atelierelor de artă tradiţională;

– 400 de tineri aflaţi în situaţii de risc au beneficiat de servicii de consiliere profesională şi consiliere familiară împreună cu 800 dintre părinţi/rude ale acestora şi au participat la unul din cele 7 ateliere de artă tradiţională dezvoltate;

– au fost organizate 3 cursuri de formare profesională pentru 45 de profesionişti dintre care 8 de etnie romă, dezvoltarea unei platforme on-line de instruire, coaching şi facilitare a schimbului de experienţă la nivel interregional şi vizite de studiu în Norvegia;

– a fost organizată o campanie de informare la nivelul celor două judeţe Suceava şi Bistriţa Năsăud, prin diseminarea a 12000 de pliante şi 1600 de afișe pentru promovarea activităţilor de proiect şi combaterea excluziunii sociale;

– a fost dezvoltat 1 parteneriat interregional eficient, care sprijină incluziunea socială a tinerilor aflaţi în situaţie de risc prin servicii inovative şi combaterea susţinută a discrimninării, şi prin implicarea unui partner din ţările donatoare, care ne va propune metode inovative (de tip storry telling) în lucrul cu tinerii şi părinţii.

Asociația Consultanților în Dezvoltare Comunitară – ACDC organizează, în data de 05.10.2016, în intervalul orar 09:00-15:30, un Seminar regional județean de valorizare a proiectului în sala de conferințe a Hotelului Zamca (Strada Zamca 28, Suceava) unde vor fi prezentate rezultatele obţinute prin implementarea activităţilor proiectului, bune practici în activități de incluziune socială a tinerilor aflați în situație de risc, dar şi idei privind extinderea și sustenabilitatea proiectului.

Pentru mai multe detalii puteți vizita pagina de internet http://osansapentruviitor.eu/ sau să contactați prin e-mail: acdcassociation@gmail.com .

antet-jos

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.