Senatorul PSD de Suceava Ioan Stan l-a interpelat pe ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, în legătură cu situația de la Straja. Acesta i-a cerut ministrului să facă verificări la nivelul prefectului și a Instituției Prefectului județului Suceava, după ce prefectul în funcție, la data de 3 februarie a.c. a dat în judecată Primăria și Consiliul Local Straja și a solicitat anularea a patru hotărâri date de către Consiliul Local în august 2019 și încă patru hotărâri din noiembrie 2019.

Redăm în continuare mesajul integral transmis de către senatorul PSD de Suceava Ioan Stan.

„În calitate de senator ales în Circumscripţia electorală nr.35 Suceava, vă solicit să efectuați verificări la nivelul prefectului și a Instituției Prefectului județului Suceava, referitoare la modalitatea în care prefectul județului Suceava înțelege să respecte și să aplice prevederile Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului precum și a celorlalte acte normative, cu privire la activitatea Primăriei și a Consiliului Local Straja, județul Suceava.

Astfel, având în vedere faptul că în anul 2018, doi consilieri locali ai PNL – Organizația Locală Straja, au fost excluși din partid, s-a pus problema validării supleanților, aspect care nu s-a concretizat, disputa fiind clarificată prin intermediul instanței de judecată.

Prin Decizia 828/19.11.2019 a Curții de Apel Suceava, pronunțată în dosarul 4273/86/20181, consilierii locali ai PSD Straja au fost obligați  „să se prezinte la ședința de Consiliu Local care va avea pe ordinea de zi problema validării mandatelor de consilier local vizându-i pe reclamanţi și să adopte o hotărâre în sensul amintit”.

Pentru punerea în executare a deciziei instanței, la data de 08.01.2020, Primăria comunei Straja a dispus prin Dispoziție, convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local Straja pentru data de 09.01.2020, fiind puse pe ordinea de zi proiectele de HCL privind reorganizarea Comisiei de Validare a mandatelor consilierilor locali și validarea mandatelor celor doi supleanți ai PNL Organizația Locală Straja.

Menționez faptul că dispoziția a fost înaintată prin fax, la data de 08.01.2020, către prefectul județului Suceava.

La data de 09.01.2020, conform procesului verbal de ședință, toți consilierii locali ai PNL Organizația Locală Straja, inclusiv cei doi supleanți care urmau a fi validați, au absentat nemotivat de la ședință. În această circumstanță, consilierii locali ai PSD – Organizația Straja s-au abținut de la vot iar proiectele de hotărâri au fost respinse.

Menționez, din nou, faptul că, la data de 09.01.2020, prin ședința extraordinară a Consiliului Local Straja în care s-au pus pe ordinea de zi aspectele stabilite imperativ de instanța de judecată, s-a pus în executare Decizia 828/19.11.2019 a Curții de Apel Suceava.

Față de aceste aspecte, prefectul Județului Suceava își depășește atribuțiile iar la data de 29.01.2020, cunoscând situația de fapt, înregistrează pe rolul Tribunalului Suceava – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, în calitate de reclamant, următoarele dosare:

– dosar 365/86/2020 cu obiect ordonanță președințială prin care cheamă în judecată primarul și Consiliul Local Straja și solicită ca instanța de judecată să oblige consilierii locali ai PSD Straja să se prezinte la ședință și să valideze consilierii supleanți ai PNL Straja;

– dosarul 366/86/2020 cu obiect obligația de a face, prin care cheamă în judecată Primarul și Consiliul Local Straja pentru punerea în aplicare a deciziei 828/19.11.2019 a Curții de Apel Suceava.

Mai mult, la data de 03.02.2020 prefectul Județului Suceava cheamă în judecată Consiliul Local al comunei Straja2 și solicită anularea Hotărârilor Consiliului Local nr. 24 – 27 din data de 13.08.2019 și nr. 34 – 36 din data de 07.11.2019 hotărâri care se referă la :

– aprobarea documentației tehnico economice – faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele „Modernizare drumuri comunale în comuna Straja”, ” Amenajare curte interioară Cămin cultural Straja”;

– rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

– aprobarea execuției bugetare pentru trim. II și trim. III 2019;

– aprobarea contractării și garantării unei finanțări nerambursabile interne în valoare de 7.402.587 lei, pe motivul lipsei avizului cu caracter consultativ al comisiei de specialitate.

Subliniez faptul că, pentru Hotărârile Consiliului Local Straja nr. 24 – 27 din 13.08.2019, la data de 09.09.2019 s-a acordat aviz de legalitate de către prefectul județului Suceava, acele hotărâri intrând în circuitul civil și producând efecte juridice ireversibile.

Stimate domnule ministru, fără a eluda prevederile Codului Administrativ referitoare la atribuțiile prefectului și a Instituției Prefectului, consider că rolul prefectului în verificarea legalității actelor administrative ale Consiliului Local Straja și atacarea acestora în contencios administrativ este denaturat în acest caz, acțiunile prefectului fiind clar nelegale și vizibil șicanatoare la adresa unei autorități publice locale.

În acest sens, atacarea în contencios administrativ a unor hotărâri de consiliu local care au fost legal adoptate și au intrat în circuitul civil producând efecte juridice denotă o intenție directă a prefectului Județului Suceava în a bloca activitatea Primăriei și a Consiliului Local Straja pentru componența cărora cetățenii comunei Straja și-au dat votul de încredere. Mai mult, consider că demersul prefectului județului Suceava în calitate de reclamant în cele două acțiuni deschise în instanță referitoare la Decizia 828/19.11.2019 a Curții de Apel Suceava, depășește cadrul legal circumscris rolului acestuia și raporturilor cu autoritățile publice locale.

În consecință, vă solicit domnule ministru, să dispuneți efectuarea de verificări la nivelul prefectului și a Instituției Prefectului județului Suceava cu referire la cele prezentate mai sus”.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.