Virginel Iordache, senator de Suceava al Partidului Social Democrat, a susținut o declarație politică pe tema educației, în opinia sa, aceasta reprezentând cheia succesului pentru societatea de mâine.

O societate care se respectă ştie că viitorul aparţine generaţiilor de tineri care vor coordona activităţile desfăşurate în diferite domenii de activitate. Rezultatele pozitive ale viitorilor lideri, şi nu numai, depind de un element esenţial: educaţia de care beneficiază încă din primii ani de şcoală. Preocuparea din mediul familial şi eforturile pedagogilor, profesorilor fac de multe ori diferenţa între o generaţie de succes şi o simplă schimbare de ştafetă generaţională”, a declarat Viginel Iordache.

Senatorul PSD de Suceava susține că, nu de puţine ori succesele remarcabile la diverse întreceri din mediul şcolar au adus mândrie şi recunoştinţă pentru meseria de dascăl indiferent de forma de învăţământ în care aceasta s-a manifestat și că educaţia în judeţul Suceava este privită ca o prioritate absolută a Programului de Guvernare Social Democrat, de ea depinzând trendul ascendent al dezvoltării societăţii de mâine.

În acest context, Virginel Iordache a ținut să sublinieze rezultatele remarcabile pe care le-au obţinut elevii suceveni la olimpiadele şi concursurile şcolare, pe discipline. Un bilanţ al premiilor obţinute indică faptul că la aceste competiţii elevii suceveni îndrumaţi de profesorii lor au obţinut 5 medalii de aur, 10 medalii de argint, 15 medalii de bronz, 19 premii I, 17 premii II, 25 premii III, 37 menţiuni și 21 premii speciale.

De asemenea, un număr însemnat dintre elevii premiaţi la olimpiadele naţionale, au fost selecţionaţi în loturile naţionale ce vor reprezenta România în confruntările ştiinţifice internaţionale.

O altă componentă a formării tinerilor din judeţul Suceava o constituie şi educaţia nonformală. De curând în întreaga ţară elevii beneficiază de o campanie de educaţie care ancorează şcoala suceveană ta realităţile lumii actuale. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în parteneriat cu Banca Mondială implementează proiectul de modernizare a administraţiei fiscale (RAMP). Sunt desfăşurate acţiuni de educare în rândul elevilor din cilul primar şi gimnazial prin Programul beneficii rapide «RAMP-Quick wins», urmărindu-se în acelaşi timp modernizarea administraţiei fiscale. La Școala Gimnazială nr. 1, din Municipiul Suceava, reprezentanți ai Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice şi inspectorii de la Direcția Regională Antifraudă Fiscală au prezentat elevilor claselor a III-a şi a VII-a noţiunile de bază ale sistemului fiscal care funcționează în ţara noastră. Alături de profesori dedicaţi meseriei de dascăl elevii se pregătesc să cunoască date despre conformarea fiscală. Scopul acestei campanii este de a facilita înţelegerea noţiunilor de bază a sistemului fiscal dar şi o reducere a presiunii fiscale şi a poverii administrative suportate de către contribuabili”, a mai declarat Virginel Iordache.

Potrivit senatorului PSD, educaţia de care beneficiază aceşti tineri face diferenţa între o societate care realizează schimbul de generaţii şi o societate responsabilă care promovează valorile atât în mediul social cât şi profesional.

Ce răsplată mai mare poate fi pentru un dascăl decât să vadă că eforturile sale pedagogice au fost răsplătite de rezultatele remarcabile ale elevilor săi în domeniile şcolare? Aceste performanţe nu pot fi atinse fără un nivel educaţional elevat, fără implicarea tuturor instituţiilor din sistemul de învăţământ. Educaţia rămâne piatra de temelie a pregătirii tuturor generaţiilor viitoare. Iar şcoala românească s-a făcut cunoscută prin cadre didactice foarte bine pregătite, susţinute prin intermediul programelor adaptate cerinţelor societăţii în care trăim şi muncim. Înglobarea nivelului educaţional la nivel european ne permite totodată o amplă desfăşurare a pregătirii scolastice. Susţinerea permanentă a sistemului de învăţământ românesc, implementarea de programe europene destinate modernizării şcolilor, schimburile de experienţă în alte ţări cu un nivel educaţional motivat de promovarea performanţelor şi a succesului, sunt metodele care asigură continuitate în educaţie”, susține acesta.

Virginel Iordache este de părere că nu se pot obține rezultate deosebite fără o implicare atât la nivel politic, social pentru pregătirea unor generaţii capabile să facă faţă tuturor provocărilor unei societăţi în plină transformare.

Datoria noastră faţă de societatea în care trăim şi muncim trebuie să se reflecte în primul rând prin grija faţă de tineri, elevii şi studenţii de astăzi care vor constitui temelia pe care se va dezvolta societatea de mâine. Tinerii de astăzi vor fi liderii de mâine. Educaţia este răspunsul la toate provocările societăţii în care trăim. Succesul liderilor de mâine este asigurat doar printr-o solidă pregătire ştiinţifică, prin implicare şi susţinere la nivel decizional a tuturor iniţiativelor, pertinente, cu caracter educaţional. Sunt binevenite toate măsurile pe care guvernarea PSD le întreprinde pentru dezvoltarea şi modernizarea unităţilor şcolare, prin care se asigură condiţii optime de desfăşurare a unui proces didactic de calitate şi salutăm eforturile cadrelor didactice care au dedicat întregul lor talent tinerilor de succes de astăzi”, a conchis senatorul PSD Virginel Iordache.