Senatul a adoptat două proiecte de lege care vizează indemnizații pentru creșterea copilului, primul pentru acordarea sumei de 650 de lei pentru bunicii care își cresc nepoții, iar al doilea pentru acordarea sumei de 150 de euro lunar, pentru plata unei bone.

Proiectele au fost argumentate pe lipsa unui număr suficient de creșe și grădinițe pentru copiii de peste 2 ani, ai căror părinți trebuie să se întoarcă la serviciu și să găsească o soluție pentru a-și lăsa copiii în siguranță.

Conform primului proiect, pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, chiar și pe perioada acordării stimulentului de inserţie pentru mame, oricare dintre bunici beneficiază de indemnizaţia pentru creşterea nepotului/nepoatei, dacă se află în relaţii de rudenie firească sau din adopţie cu nepotul/nepoata pentru care solicită indemnizaţia, are acordul părinţilor acestuia/acesteia şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acesteia. Cuantumul lunar al indemnizației este egal cu cuantumul lunar al stimulentului de inserție, de 650 lei.

Indemnizaţia pentru creşterea nepotului/nepoatei se acordă pe bază de cerere a unuia dintre bunici, însoţită în mod obligatoriu de actele doveditoare privind calitatea solicitantului, relaţia acestuia cu nepotul/nepoata pentru care solicită dreptul şi acordul părinţilor. Pentru indemnizația pentru creșterea nepotului/nepoatei nu sunt datorate impozit și contribuțiile sociale obligatorii.

Indemnizaţia se suspendă odată cu suspendarea dreptului la stimulentul de inserţie. Mai mult, se suspendă şi începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul:

– execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile,

–  beneficiarul a decedat,

–  beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile generale de eligibilitate,

–  se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate.

În aceste situaţii însă, indemnizaţia poate fi solicitată şi de către o altă persoană îndreptăţită conform legii.

Al doilea proiect, Lege pentru plata serviciului de bonă, prevede acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, sumele fiind cuprinse între 250 lei și 710 lei pe lună.

Sumele propuse se acordă în funcție de veniturile familiei, pentru copiii de vârstă antepreșcolară, părinților / reprezentanților legali care nu se află în concediul de creștere a copilului de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Veniturile maxime ale familiilor care se încdrează în aceste condiții nu trebuie să depășească suma de 3.500 de lei.

Art. 3. (1) Pot beneficia de ajutor pentru plata serviciului de bonă categoriile de persoane prevăzute la art. 2 ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depăşeşte 3500 lei.

(2) La stabilirea venitului net lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de familie/ părinte singur/ reprezentant legal al copilului în ultimele şase luni anterioare solicitării dreptului la ajutor pentru plata serviciului de bonă, prevăzute în formularul de cerere – Declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, cu excepţia următoarelor categorii de venituri:

a) alocaţia pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sumele primite cu titlu de buget complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

d) alocaţia de susţinere a familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

f) sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;

g) suinele primite cu titlu de ajutor de urgenţă de la bugetul de stat sau de la bugetul local;

h) ajutorul pentru încălzirea locuinţei, acordat în baza nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

i) tichetele sociale.

Ajutorul va fi acordat după cum urmează:

Nr. crt. Nivel de venituri nete lunare pe Coeficient de Cuantumul ajutorului pentru
  membru de familie (lei) multiplicare x ISR piaţa bonelor (lei)
1 Până la 2080 lei 1,42 xlSR 710 lei
2 Intre 2081-2500 lei 1,10 x ISR 550 lei
3 Intre 2501-3000 lei 0,78 x ISR 390 lei
4 între 3001-3500 lei 0,50 x ISR 250 lei

Art. 17. Constituie motive de modificare a dispoziţiei de acordare a dreptului la ajutor financiar pentru plata serviciului de bonă:

a) modificări ale veniturilor nete lunare pe membru de familie, fără a depăşi nivelul de venituri prevăzut la art. 3 alin. (1);

b) modificări ale elementelor contractului de prestări servicii prevăzut la art. 7 alin. (1).

Cele două proiecte de lege vor fi trimise Camerei Deputaților, care va da votul final.

 

 

 

sursa: www.legestart.ro

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.