Începând cu luna martie 2013, sub mandatul Dvs, salariatul Ion Drăgușanul angajat ca bugetar contractual la Centrul Cultural Bucovina, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Suceava, a început publicarea în spațiu public a unor articole defăimătoare prin intermediul unei publicații electronice de mass-media locală, publicație devenită ulterior partener oficial al evenimentelor înscrise în Calendarul Cultural […]

Începând cu luna martie 2013, sub mandatul Dvs, salariatul Ion Drăgușanul angajat ca bugetar contractual la Centrul Cultural Bucovina, instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean Suceava, a început publicarea în spațiu public a unor articole defăimătoare prin intermediul unei publicații electronice de mass-media locală, publicație devenită ulterior partener oficial al evenimentelor înscrise în Calendarul Cultural al județului Suceava și deoarece managerul Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi, nu s-a autosesizat, deși a fost vizat în mod direct atât el cât și instituția condusă de domnia sa, cu privire la încălcările repetate ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice și Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, în contextul în care salariatul Ioan Drăgușanul a încălcat, în formă continuată, și agravantă, peste 21 de prevederi legislative conform art. 5 alin (2); art. 6 alin. (1), (2); art. 7 alin (1) lit. a, b, c, d, e; art. 8 alin (1), (2) și (3); art. 9 alin (1); art. 10 lit. b, c; art. 11; art. 12, alin. (1), alin (2), lit. a, b, alin (3) lit. b; art. 17 alin. (3); art. 18 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 477/2004, precum și obligațiile ce-i reveneau în conformitate cu fișa postului, disciplina muncii, disciplina profesională, respectarea programului de lucru, regulamentul intern, regulamentul de organizare și funcționare, secretul de serviciu, dar și dispoziția președintelui nr. 63/2014, vă solicit destituirea managerului Centrului Cultural Bucovina, Viorel Varvaroi, pentru management defectuos și neglijența prin care a adus, indirect, prejudicii de imagine instituției publice pe care o conduce, dar și a celei sub autoritatea căreia se află.

De asemenea, vă rog a avea în vedere că acțiunile defăimătoare ale bugetarului contractual Ion Drăgușanul au mai vizat, pe lângă instituțiile statului român, și persoane din aparatul de specialitate, aparat format din factori de conducere, funcționari publici, alți bugetari contractuali, artiști, soliști, scriitori, etc., iar pe fondul stării generale de frică instituită de consultantul artistic Ion Drăgușanul la nivelul Centrului Cultural Bucovina și direcțiilor subordonate, Școala Populară de Artă ”Ion Irimescu”, Ansamblul Artistic ”Ciprian Porumbescu” și Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, decizia Comisiei de Etică și Disciplină nu este raportată la gravitatea faptelor așa cum reiese din materialul probator (aprox. 250 file), iar, mai mult decât atât, Ion Drăgușanul cu ocazia audierii nu a recunoscut nici măcar legitimitatea și legalitatea constituirii acestei Comisii, drept pentru care, vă mai solicit reanalizarea sesizării mele de către o comisie independentă formată din membri neutri care nu au un interes personal în luarea deciziei, care nu au avut conflicte publice cu Ion Drăgușanul și care nu sunt terorizați de frica instaurată de acesta în instituția pe care o coordonați.

jurnalist: Tiberiu-George Beldiman

4 Responses

 1. Bis_in_idem

  Este un demers legitim,să vedem dacă domnul Nechifor îl va ignora,intărind,astfel,bănuiala ca este unul dintre “ctitorii” carierei de spurcaci,de măcăleandru pe banii statului ,a domnului Ion Gâză. Miza nu este una personală,poate fi si aceasta,miza este una de interes public,multe si diversificate fiind păcatele acestui om faţă de bruma de cultură ce se încropeşte intr-un oraş care a avut pretenţia să fie capitală europeană a culturii si care nu a renunţat,cel puţin asa afirma chiar domnul Nechifor ,pe a cărui onestitate se poate conta.
  Poate că dumnealui,domnul Nechifor,ar trebui să se încordeze si să arunce la gunoi exact gunoiul,adică unele daruri otravite, facute inclusiv de catre domnul Mârza, constând in consultanţi,unii cu studii de miliţian,alţii cu studii de instalaţii sanitare,alţii fara nici un fel de studii,ca sa nu mai existe discuţii… Unul dintre aceştia este si domnul Gâză,contemporan cu domnul Matei Vişniec,aspirant aproape în taină la funcţia de director al noului teatru care poartă numele marelui dramaturg… Ca doar fost si el,mai anţărţ,sforar si lampagiu la teatru iar la “Vulcan” a fost chiar regizor acoperit… Cum ar putea tolera marele om de cultura Matei Vişniec sa fie alăturat, fie si ocazional,cu numele acestuia,cu performanţele d-lui Gâză,cu arieratele dar si cu contrafacerile sale”culturale”?
  Poate nu-l cunoasteţi prea bine pe domnul Vişniec,care este marea şansa culturală a Sucevei… Poate işi aduce aminte dumnealui ca si Radauti a fost judet,bucovinean,romanesc,fara unele gâze…
  In fine,pentru ca lumea să ştie in ce străchini calcă domnul Gâză,poate că este util să detaliem unele prevederi ale legii,astfel:
  “Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
  Art. 7. – Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
  (1) Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
  (2) Angajatilor contractuali le este interzis:
  a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
  d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

  Art. 9. – Activitatea publica
  (1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in conditiile legii.

  Art. 12. – Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei
  (1) In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
  (2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin:
  a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;
  b) dezvaluirea aspectelor vietii private;
  c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

  Art. 24. – Raspunderea
  (1) Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a personalului contractual, in conditiile legii.
  (2) Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare.
  (3) In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.
  (4) Personalul contractual raspunde patrimonial, potrivit legii, in cazurile in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice. „

  Se apropie tiptil si vremea in care vor deveni publice si condiţiile in care dumnealui a obţinut,prin forţarea legii,derogările sale de care se foloseste pentru a sfida opinia publică si bunul simţ…

  Răspunde
 2. Colectivul redactional

  Redacția nu agreează atacurile la persoana fără dovezi, de aceea va rugam a folosi un limbaj adecvat. Din cauza unor probleme tehnice nu putem interveni asupra conținutului postat de Dvs.

  Răspunde
 3. Non_bis_in_idem...

  “Redacția nu agreează atacurile la persoana fără dovezi, de aceea va rugam a folosi un limbaj adecvat. Din cauza unor probleme tehnice nu putem interveni asupra conținutului postat de Dvs”
  Ce inseamnă,in accepţiunea dvs.,”atacuri la persoană”?
  La persoana cui?
  Poate va referiţi la inacţiunea in care se complace domnul Nechifor si la cele cateva rânduri care i-au fost dedicate mai sus… Cât priveşte consultanţii sai cu studii ”de miliţian,de inginer in instalaţii sanitare,sau fara studii…” ,aţi fi agreat o formulă de exprimare in care celor trei ipoteze să le fi fost ataşate si nominalizări? Consideraţi o probă afirmaţia urmatoare,pe care mi-o asum,că acel inginer de instalatii sanitare nu ştie să monteze/demonteze un robinet,in general nu ştie sa faca nimic,raporturile sale cu limba română sunt la fel de profunde ca acelea pe care le-ar avea baba cu mitraliera ,dar a fost desantat unde a fost desantat de către domnul Marza,care avea,inainte de se lăsa la vatră, (aceasta este o figură de stil care are legatură cu intenţia declarată a domnului Mârza de a se retrage din viata publică,nu intrati in panica,este inadecvată…) unele duioşii inexplicabile,cum ar fi aceasta dar si aceea manifestată temeinic fata de persoana domnului Gâză,care reprezintă pentru unii, un fel de sumum in materie de scormonitor “cultural”… Dacă nu aş vorbi ,vorba cronicarului,in pilde ,dacă aş fi spus pe sleau ,fără arabescuri,apoi cred că vi s-ar fi reparat brusc,spontan, deranjurile tehnice care vă impiedica să interveniti pe text…
  Dar “limbaj adecvat”,ce inseamnă asta? Adecvat la ce? La exigentele domnului Gâză, de care va temeţi din motive numai de dvs. cunoscute?
  Domnul acesta este un impostor sfertodoct,pot demonstra afirmaţia,cum aş putea să-i răspund sau să bulversez constiinţele amorţite ale unor factori aparent responsabili,folosind citate din “mersul trenurilor”?
  In fine,reproducerea in extenso a demersului domnului Beldiman adresat presedintelui CJ Catalin Nechifor,este,in sine,un atac la persoană,legalmente justificat.
  Citarea integrala a acelor articole din legea 477/2004 nu poate fi insa considerat un atac la persoana…
  Fiecarui paragraf,fiecarei propozitii,fiecarei ipoteze ,le corespund fapte si abateri care se recunosc limpede in conduita domnului Gâză…
  Dacă insă disputa la care opinia publica este martora,cea dintre dvs. si domnul Gâză ,trebuie circumstanţiata,redusă doar la dimensiunile unei certe dintre comilitoni ,pe teme financiare sau pe chestii de onoare conjugală,cel mai bine si mai bine ar fi sa reparaţi cat mai curand problemele tehnice care vă impiedică să interveniti asupra conţinutului postat de mine sau de altii.
  Că cum ar zice domnul Gâză,citând din pelasgi: “Non licet bovis quod licet Jovis…”

  Răspunde
 4. Ion Dragusanul

  Da graieste si scrie domnulea romanestse, nu ma lua pe mini cu ungurisme de a lui Soros!
  PS: eu am invatat ceva-ceva pi limba asta cu “non idem…” numa in clasa a opta, iar di amu nici pi atata, asa ca-iti batucesti buricilii digiaba-digiabuta.

  Răspunde

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.