În perioada 01 – 31 august, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea „Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2014”, a obiectivelor stabilite potrivit Legii 108/1999 republicată, a Legii 53/2003 republicată şi a Legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 423 controale, din care 336 în domeniul relaţiilor de muncă şi 87 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 172 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 230 de mii de lei.

Activitatea desfășurată în luna august

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă

Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 336 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 89 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 226 de mii de lei. În luna august au fost depistate un număr de 222 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 16 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, 187 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal și 19 persoane fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 8 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140 de mii de lei.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă sunt neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară și nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat.

2. Activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Inspectorii de muncă au efectuat un număr de 87 controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 83 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 4 mii de lei. În luna august, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate 8 evenimente.

Deficienţele constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă insuficiente, nu s-au efectuat măsurători profilactice la prizele de pământ, nu s-au stabilit prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii, nu s-a completat planul de prevenire şi protecţie cu activităţi de prevenire a alunecărilor şi împiedicărilor și nu s-au asigurat peste tot, acolo unde este necesar, sortimentele de echipament individual de protecţie.

În cursul lunii august 2014, la Inspectoratul Teritorial de Muncă s-au înregistrat un număr de 107 petiţii primite, 105 petiţii soluţionate, 21 contracte colective de muncă şi acte adiţionale și 73 consultanţe legate de contractele colective de muncă.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 01 septembrie figurează ca fiind înregistrate un număr de 113.892 contracte individuale de muncă active, din care 105.313 pe durată nedeterminată și 8.579 pe durată determinată.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.