Cei care nu au niciun fel de venituri nu vor mai fi scutiţi de la plata contribuţiilor de sănătate, ei urmând să plătească lunar 5,5% din salariul minim brut pe economie, ceea ce înseamnă că o persoană care nu obţine niciun venit va trebui să plătească pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate 66 de lei în fiecare lună.

Plata va fi făcută trimestrial, până la data de 25 a lunii scadente. Scutiri la acest tip de contribuţie se aplică pentru copii, studenţi şi elevi înscrişi în sistemul de învăţământ până la 26 de ani care nu obţin venituri, femeile însărcinate, soţul, soţia sau părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, persoanele cu handicap, eroii Revoluţiei din 1989 şi persoanele persecutate politic. Există şi o prevedere punitivă pentru noua categorie de persoane incluse la plata taxei, cei care nu virează CASS pentru o perioadă mai mare de jumătate de an vor plăti o taxă majorată.

Noul Cod fiscal a adus o serie întreagă de modificări cu impact asupra multor categorii sociale care sunt deja aplicate de la începutul anului. Iată, pe scurt, câteva dintre cele mai importante efecte ale codului.

  • TVA : 20% , 9 % și 5 %

De o lună și o săptămână, cota aplicabilă pentru TVA este de 20%, dar se aplică cote mai reduse după cum urmează: 9% pentru medicamente, cazarea în sectorul hotelier, anumite tipuri de alimente, servicii de restaurant şi de catering; 5% pentru cărţi, manuale şcolare, reviste; 5% pentru accesul la evenimente culturale sau sportive, accesul la muzee, case memoriale, târguri sau expoziţii; 5% pentru vânzarea de locuinţe sociale.

  • Taxe şi impozite la săracii care au vaci, porci, găini şi albine

Un larg impact social va avea aplicarea prevederii referitoare la impozitarea agricultorilor. De anul acesta, micii agricultori vor fi obligaţi să-şi declare suprafeţele cultivate, dar şi numărul de animale din gospodărie, asupra lor urmând a se aplica diverse impozite. Spre exemplu, cine are peste șase porci în ogradă va trebui să plătească 12 lei pentru fiecare animal, cine are cel puţin trei vaci de lapte în staul va plăti 97 de lei anul pentru fiecare, apicultorii cu peste 50 de stupi vor trebui, de asemenea, să plătească 15 lei anual pentru familiile de albine incluse în categoria noilor impozitări. Teoretic, formula de calcul a impozitării va avea la bază venitul pe care se presupune că îl obţine ţăranul de pe urma animalului din ograda, venit din care se scad însă cheltuielile cu furajele, medicamentele sau transportul – din venitul brut se scad cheltuielile, se obţine un venit net şi asupra acestuia se aplică un impozit de 16% şi contribuţia la fondul de sănătate în cuantum de 5,5%. Evident, vor exista destule probleme în aplicarea practică a acestor prevederi, fiind foarte dificil de inventariat situaţia concretă dintr-o gospodărie, spre exemplu, când va trebui calculat impozitul celor care deţin peste 100 de găini.

  • Modificarea impozitului pe clădiri

Şi la impozitarea clădirilor au intervit modificări: cuantumul de impozitare pentru clădirile rezidențiale este cuprins între 0,08% si 0,2%, valoarea aplicabilă într-un an fiind stabilită de consiliul local. În plus, se impozitează diferențiat locuințele în funcție de scopul în care sunt folosite. Pentru locuințele folosite în scop comercial (sediu de firmă, locul în care își desfăsoară activitatea o persoană fizică ce practică o activitate independentă sau este sediul declarat pentru un PFA), impozitele care vor fi stabilite tot de consiliul local sunt cuprinse între 0,2% și 1,3%.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.