Primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a informat că proiectul CREAREA UNUI SPAȚIU DE AGREMENT ȘI LOISIR ÎN STAȚIUNEA BALNEO-CLIMATERICĂ VATRA DORNEI a fost finalizat. Edilul a precizat că proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operaţional  Regional 2014 -2020 Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructură de turism). Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Trebuie precizat că contractul de finanțare nerambursabilă a fost semnat în data de 24.08.2017, iar data de finalizare a proiectului: 30 Iunie 2021.

Ilie Boncheș a precizat că valoarea totală a proiectului este de 3.897.063,40 lei, din care valoare neeligibilă: 919.791,57 lei, iar valoare eligibilă: 2.977.271,83 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 2.530.681,05 (85%), valorea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național – 387.045,34 (13%) și cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului, Primăria Vatra Dornei, – 59.545,44 lei,

„Obiectivul general al proiectului îl reprezintă punerea în valoare a potențialului turistic al stațiunii balneo-climaterice Vatra Dornei prin crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităților aferente. Prin intermediul acestui proiect am realizat un teren de tenis/ baschet împrejmuit cu o suprafață de 700 mp și am amenajat un teren multisport (acoperit pe timp de iarnă cu balon presostatic), cu suprafață de 1042,45 mp”, a declarat primarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș.

De altfel, între obiectivele acestui proiect important se numără și creșterea numărului de vizitatori în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei, de la 46.200 la 55.700, prin oferirea de posibilități multiple de agrement și loisir în cadrul spațiului creat prin proiect, precum și creșterea numărului mediu de salariați în în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei cu 69 salariați. Potrivit edilului, investiția cuprinde și 676 mp de piste biciclete (cu sens unic), 1620 mp alei pietonale, dar și un spațiu de agrement și loisir cu o suprafață de 13.248 mp, în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei.

În ceea ce privește impactul investiției la nivelul municipiului Vatra Dornei, prin acest proiect a fost extinsă infrastructura de agrement care va conduce la creșterea numărului de vizitatori în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.