Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a selectat până în prezent 22 de proiecte cu o valoare de 21,4 milioane euro, pentru finanțare prin Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole.

În prima sesiune de primire a proiectelor, derulată până la 31 ianuarie 2017, AFIR a primit 86 de proiecte. Valoarea solicitată pentru finanțare este de peste 47 milioane euro. Procesul de selecție este încă în desfășurare, urmând a fi emise rapoartele de selecție pentru ultimele două etape ale sesiunii.

„Acordarea de finanțare prin această Schemă reconfirmă faptul că PNDR este un program complex și complet, care finanțează toate aspectele ce țin de spațiul și de economia rurală. În cele din urmă, afacerile finanțate prin PNDR contribuie la menținerea unei economii naționale stabile. Pentru cei care nu au reuşit să depună Cererile de finanţare în sesiunea deschisă în intervalul august 2016 – ianuarie 2017, o altă perioadă pentru primirea de proiecte va fi disponibilă în cursul acestui an și va fi anunțată din timp.”, a precizat Adrian – Ionuț CHESNOIU, directorul general al AFIR.

Activitățile eligibile pe această linie de finanțare din domeniul industriei alimentare cuprind, de exemplu, fabricarea produselor lactate, fabricarea îngheţatei şi a altor produse asemănătoare îngheţatei, cum este sorbetul, fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi a produselor din amidon, fabricarea băuturilor – și anume fabricarea berii.

„Acest tip de finanțare se constituie ca o oportunitate pentru dezvoltarea pe termen lung a unor investiții în procesarea produselor agricole și obținerea unor produse neagricole de înaltă calitate. Conștienți de faptul că beneficiarii fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală sunt partenerii noștri, reconfirm că unul dintre obiectivele Agenției este acela de susține în mod concret demersurile investitorilor de a obține fonduri nerambursabile și de a implementa cu succes proiectele finanțate prin AFIR.” a subliniat Adrian – Ionuț CHESNOIU.

În plus, beneficiarii Schemei GBER au putut accesa Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole.” Aceasta acordă sprijin financiar nerambursabil în vederea pregătirii și implementării proiectelor de investiții derulate prin schema GBER. Accesarea Schemei de minimis este opțională și este aplicabilă numai întreprinderilor beneficiare ale Schemei GBER (care au contract semnat cu AFIR). Opțiunea trebuie exprimată la depunerea Cererii de Finanțare pentru sprijin prin schema GBER.

 

Exemplu de investiție finanțată prin PNDR 2020

 

Una dintre Cererile de finanţare depuse în prima sesiune de primire de proiecte din cadrul Schemei GBER aferente sM 4.2 priveşte finanţarea extinderii şi diversificării capacității de producţie a unei societăţi comerciale care are ca obiect de activitate producerea pâini şi a produselor de panificație şi comercializarea acestora prin intermediul distribuţiei şi a magazinelor proprii.

Investiția consta în extinderea capacității unității existente şi diversificarea producției, prin fabricarea a două noi sortimente de pâine, şi anume pâine albă cu cartofi şi franzelă București. Pentru sortimentele de pâine existente se estimează creșterea producției cu 28% față de capacitatea actuală. Pentru cele două noi sortimente de pâine, care vor fi fabricate după rețete consacrate românești, capacitatea de producție care va fi realizată este estimată la 54.000 de bucăți/ an. Astfel, în urma implementării proiectului se estimează o creştere a producţiei totale cu 29,02% față de capacitatea existentă.

Valoarea totală a proiectului este de 831.000 euro, la care se adaugă 18.000 euro, sumă aferentă Schemei de minimis. Din cei aproximativ 850 mii euro, 700 mii reprezintă valoarea eligibilă – finanţare europeană nerambursabilă.

Alte proiecte depuse în cadrul Schemei GBER privesc de exemplu fabricarea de paste făinoase sau produse de cofetărie .