Comuna suceveană Mănăstirea Humorului continuă să se dezvolte, în acest sens unitatea administrativ teritorială derulând o serie de proiecte cu finanțare europeană sau guvernamentală. Pentru o mai bună dezvoltare economică și socială, dar și pentru o mai bună valorificare a resurselor umane și pentru atragerea investitorilor în zonă, Primăria a elaborate Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Mănăstirea Humorului, document ce trasează principalele direcții de dezvoltare pe următorii ani și vizează toate sectoarele.

Trebuie subliniat că Strategia de Dezvoltare Locală este documentul strategic care stă la baza atragerii finanțărilor nerambursabile către comunitățile locale, iar pentru acest motiv a fost conceput în așa fel încât să stabilească un mod de abordare structurat și coerent al activităților pe care administrația publică locală trebuie să le inițieze, implementeze și să le susțină în vederea atingerii obiectivelor strategice de dezvoltare propuse.

Potrivit edilului Viorel Croitoru, documentul pornește de la profilul socio-economic al comunității, realizat prin analiza cantitativă și calitativă a condițiilor existente și a tendințelor înregistrate într-un interval de timp, acoperind toate domeniile de dezvoltare economică și socială.

„Ne aflăm într-un moment extrem de important pentru comuna noastră. Este necesar să decidem care este calea de urmat. Dispunem de resursele necesare pentru dezvoltarea comunei Mănăstirea Humorului și avem nevoie de o viziune comună pentru antrenarea acestora în circuitul economic. Această strategie reprezintă fundamentul tuturor acțiunilor pe care le vom întreprinde în următorii ani. Dumneavoastră, cetățenii comunei Mănăstirea Humorului, v-ați exprimat nemulțumirile și așteptările. Faptul că ați răspuns prompt chemării noastre de a contribui la demersal elaborării strategiei ne-a arătat interesul dumneavoastră și dorința de schimbare. Suntem conștienți de amploarea proiectelor propuse, dar credem cu tărie în puterea noastră de a schimba lucrurile și de a obține rezultate bune. În continuare, rămâneți partenerii noștri de încredere în dezvoltarea comunei Mănăstirea Humorului”, a transmis primarul comunei Mănăstirea Humorului, Viorel Croitoru.

Concret, această strategie va ajuta comuna să atragă fonduri nerambursabile în vederea realizării unor investiții care să contribuie semnificativ la creșterea calității vieții cetățenilor.

Între proiectele ce urmează a fi făcute și implementate în comuna Mănăstirea Humorului se numără amenajarea unui muzeu al satului, înființarea unui sistem de colectare a apelor pluviale, reabilitarea termo-energetică a clădirilor școlilor din comună, înființarea unui cabinet medical, modernizarea drumurilor comunale, extinderea rețelei de alimentare cu apă, amenajarea unui parc și a unui spațiu de joacă pentru copii, precum și construirea unei grădinițe cu program prelungit.

Totodată, pe lista investițiilor se mai regăsesc și proiectele privind dezvoltarea rețelei de canalizare pe raza întregii comune, construirea unei capele pentru parohii, construirea unei creșe pentru copii, dar și construirea unei săli de sport și amenajarea de terenuri de sport în localitate.

„Această strategie va contribui la dezvoltarea comunei noastre, astfel încât oamenii să beneficieze de cele mai bune condiții de trai”, a conchis primarul comunei Mănăstirea Humorului, Viorel Croitoru.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.