Marți, 17 august, a.c., sub conducerea lui Lucian Nicolae BODE, ministrul afacerilor interne și a lui Barna TÁNCZOS, ministrul mediului, apelor și pădurilor a avut loc, în sistem videoconferință, o analiză a incendiilor de vegetație uscată și de fond forestier, produse la nivelul fiecărui județ.

De la începutul anului și până în prezent, în județul Suceava s-au produs un număr de 66 de incendii de vegetație uscată și la fondul forestier, constatându-se un trend descrescător față de anul trecut.

Dintre cauzele care au determinat producerea acestor situații amintim: foc deschis  – 50 cazuri; fumat în loc nepermis – 6 cazuri; acțiuni intenționate – 3 cazuri; jocul copiilor cu focul – 1 caz și în două cazuri incendiul raportat s-a stins de la sine.

Datorită temperaturilor ridicate și a activităților de sezon, există în continuare riscul producerii de incendii, de aceea, subprefectul județului,  Daniel Prorociuc, atrage atenția că nu este permisă arderea miriştilor, a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. Potrivit Bunelor Condiţii Agricole şi de Mediu emise de Uniunea Europeană, aceste incendieri nu sunt permise, tocmai pentru a menţine materia organică în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor, respectiv menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente.

Nerespectarea prevederilor legale privind „obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă”, atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice, şi de la 25.000 la 50.000 lei pentru persoane juridice.

Totodată, conform H.G nr. 537/ 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, și a Ordinului Nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale,  constituie contravenţie arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, sancţiunea aplicată fiind amenda – de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Deoarece legislaţia interzice arderea la întâmplare a vegetaţiei uscate, iar cei care o fac pun în pericol fondul forestier, bunuri materiale importante sau chiar vieţi omeneşti, transmitem din nou un apel către populaţie şi către factorii de răspundere din administraţiile locale, să respecte interdicţiile privind focul deschis, mai ales în această perioadă când flăcările sunt favorizate de condiţiile meteorologice.

Subliniem faptul că un rol important în prevenirea incendiilor în profil teritorial îl au autorităţile administraţiei publice locale care, prin toate pârghiile legale de care dispun, trebuie să conştientizeze şi să determine populaţia să se comporte şi să acţioneze în spirit civic. Este necesară angrenarea activă a membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă în vederea îndeplinirii cu eficienţă a obligaţiilor ce le revin pe linia prevenirii unor asemenea evenimente, cât și concentrarea eforturilor pentru conştientizarea populaţiei asupra necesităţii respectării regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor în legătură cu utilizarea focului deschis.

Arderile necontrolate ale miriștilor și resturilor vegetale pot provoca adevărate dezastre. Această practică de sezon determină, pe de o parte, creşterea poluării aerului prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră, care contribuie la fenomenul de încălzire globală și duce la creșterea noxelor din aer, și, pe de altă parte, determină scăderea fertilității solurilor prin reducerea conținutului optim de materie organică din sol şi scăderea biodiversităţii, având efecte negative majore, atât pentru habitatele naturale, cât şi pentru flora şi fauna sălbatică specifică., a precizat subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc.

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.