Calendarul zilei de 1 martie

1746: Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești (1744-1746), clerul înalt și boierii hotărăsc eliberarea din șerbie a rumânilor fugiți, care se reîntorc în țară; liberi ca persoană, țăranii rămân totuși de...

Mărțișorul, între comerț și tradiție

Mărţişorul este o sărbătoare specifică românilor, care celebrează venirea primăverii. În această zi, românii oferă persoanelor de sex feminin apropiate mărţişoare, ca mici semne de mulţumire.