Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media

Asociaţia ”Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, vă invită la lansarea în judeţul Suceava a proiectului "Transparenţă şi calitate în administraţia publică prin social media", finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Premii obținute de Facultatea de Studii Economice și Administrație Publică

În perioada 09-31 mai 2014, s-au desfăşurat la Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești și Universitatea Constantin Brâncuși Târgu Jiu olimpiadele naționale pentru următoarele subdomenii ce aparțin științelor economice: Administrarea afacerilor, Contabilitate și informatică de gestiune, Administrație publică și dezvoltare rurală, Management.