CAS Suceava desfășoară procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală

În conformitate cu HG nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale și a Contractului cadru care reglementează condițiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 şi Ordinul MS/CNAS nr. 196/139/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a HG nr. 161/2016 (publicat pe pagina web www.cassv.ro), CAS Suceava va desfăşura în această lună procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală.

Aproximativ 3.000 de suceveni au refuzat cardul național de sănătate, din motive religioase sau de conștiință

Directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava, Cristi Bleorțu, a anunțat că din cele peste 420.000 de carduri naţionale tipărite pentru persoanele asigurate din judeţ, până la finele anului 2016 au fost returnate de către operatorul de servicii poştale instituţiei pe care o conduce un număr de 22.265 carduri naţionale, care nu au putut fi înmânate beneficiarilor.

Concurs pentru conducerea CAS Suceava

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Bucureşti va organiza concurs pentru ocuparea postului vacant de Preşedinte-Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Suceava. Concursul va avea loc pe data de 2 martie 2016, sediul CNAS – Sala de Consiliu.