Slatina între trecut, prezent și viitor

Comuna Slatina este așezată în sudul județului Suceava la distanța de 27 km față de orașul Fălticeni și 28 km față de orașul Gura Humorului. Din punct de vedere geografic se află în zona de contact a Munților S...

Școala din Herla va primi finanțare

În temeiul art. 996 din Noul Cod de Procedură Civilă, prefectul judeţului Suceava, Florin Sinescu, a formulat şi introdus la Judecătoria Fălticeni ordonanța președințială, prin care se solicită obligarea primarului comunei Slatina - Gherman Ilie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, să efectueze demersurile privind deschiderea creditelor bugetare pentru trimestrul IV al anului 2013, necesare plăţii drepturilor salariale şi a cheltuielilor de bunuri şi servicii, pentru Şcoala Gimnazială Herla, comuna Slatina, judeţul Suceava.