Sprijinul pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite poate fi solicitat până la 31 martie 2017

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) informează ca până în data de 31 martie 2017, ora 16:00, cei interesați pot accesa Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.