Ce n-au reușit să facă la Rădăuți austro-ungarii, legionarii, comuniștii, PDSR-ul și Convenția Democrată Română, a reușit Aurel Olărean

Francisk I, împăratul imperiului austro-ungar, nota în jurnalul său: „Rădăuţi - o localitate mare, regulat plasată, cu case separate, înconjurate cu grădini. Casele sunt bine construite, parte cu etaj, mai multe din lemn, îngrădite cu gard de nuiele. Ajungem apoi, printr-o uliţă lungă, într-o piaţă mare, înconjurată de case fără etaj, şi de aici, peste un podeţ, într-un loc îngrădit cu stachete şi stâlpi de piatră, unde se află clădirile Caal, la mijloc o biserică mare de piatră, Biserica Bogdana şi un turn de piatră, la dreapta".