Apa din ciur

De când mă știu i-am admirat pe cei care muncesc cu abnegație și dăruire pentru înfăptuirea unor vise, chiar și pe cei care visează lucruri imposibile. Situația însă se schimbă și admirația dispare față de cei care insistă pe căi care se dovedesc greșite, mai preocupați să-și dovedească lor înșile că nu s-au înșelat, decât să atingă scopul propus.

Un pod prea îndepărtat

Ne închipuim mereu scenarii detaliate despre lucruri pe care le vom face atunci când vom ajunge într-o anumită ipostază, cu cât mai iluzorie ipostaza, cu atât mai complexe planurile.